Month: april 2017

Pripombe SOS glede Predloga ZIPRS1718-A posredovane Državnemu zboru in Državnemu svetu

Skupnost občin Slovenije je na Državni zbor posredovala pripombe na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), nujni postopek, EPA 1890-VII. Med drugimi pripombami je Skupnosti občin Slovenije ponovno izpostavila, da je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 € zaradi sprejetja dogovora s sindikati javnega... Preberi več

Upravljanje s polnilnimi postajami za električna vozila

SOS se je v tem tednu z vprašanjem glede upravljanja polnilnih postaj za električna vozila obrnil na Eko sklad, Ministrstvo za javno upravo in na Ministrstvo za infrastrukturo. Gre za vprašanje, s katerim se srečuje več občin. Preko javnega razpisa Eko sklada so občine namreč pridobile možnost sofinanciranja nakupa polnilnih postaj za električna vozila. Dilema... Preberi več

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih – delovno gradivo. Z vsebinskega vidika predlog pravilnika prinaša manjše dopolnitve rubrik prekrškovnih vpisnikov in pomožnih knjig zaradi uvedbe napovedi zahteve za sodno varstvo ter instituta nadomestnega zapora, v pretežni meri pa... Preberi več

Odgovor MJU na zapis SOS o sestanku na temo ZIN

Kategorija: Inšpektorji

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis glede naše novičke o sestanku na MJU glede sprememb predloga Zakona o inšpekcijskem postopku. V nadaljevanju vam posredujemo odgovor MJU na naš zapis v katerem so prosili, da objavimo njihov odgovor, ki se nahaja na tej povezavi. D

Izvajanje 6. člena Zakona o trgovini – Pisno soglasje LS

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prošnjo po obvestitvi občin s pojasnilom o izvajanju 6. člena Zakona o trgovini, ki se nanaša na izdajanje soglasij občin za prodajo blaga izven prodajaln. Pojasnilo najdete TUKAJ. Bistveno je, da je treba za prodajo blaga na premičnih stojnicah, s potujočo prodajalno ali... Preberi več

16. seja Predsedstva SOS v Kamniku

Kategorija: Organi SOS / Zakonodaja

V sredo, 19.4.2017, je v občini Kamnik potekala 16. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so županje in župani obravnavali: Zakon o javno zasebnem partnerstvu in Zakon o podeljevanju koncesij Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica direktorata za javno premoženje iz ministrstva za finance in sodelavca z ministrstva za finance so uvodoma izpostavili, da je gradivo... Preberi več

Sestanek upravnega odbora Zveze Alpe Jadran

V Celovcu se je 20. aprila 2017 sestal upravni odbor Zveze Alpe Jadran. Skupnost občin Slovenije skladno z dogovorom z Ministrstvom za zunanje zadeve zastopa Republiko Slovenijo kot članica Zveze, zato se je upravnega odbora udeležila tudi predstavnica SOS. Na srečanju so predstavniki madžarske regije Vaš, ki vodijo tematsko koordinacijsko točko (TCP) Evropa predlagali, da... Preberi več

Visoka udeležba na posvetu o novostih ZPPDej

Kategorija: GJS / Gospodarstvo / Zakonodaja

V Ljubljani je 19. aprila 2017 potekal posvet o izvajanju novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki se ga je udeležilo več kot 150 udeleženk in udeležencev iz različnih občin, komunalnih služb in pogrebnih podjetij. Državni zbor je namreč 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.... Preberi več

V javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Predlog Uredbe določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe. Določa tudi najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih ter drugih ukrepov... Preberi več

Sestanek komisije SOS za e-poslovanje

18. aprila 2017 se je v prostorih Microsofta sestala komisija SOS za e-poslovanje na odprti seji, kar pomeni, da so se je lahko udeležili tudi drugi zainteresirani. V uvodu so se podrobneje seznanili s Microsoft Enterprise Agreement. Gre za krovno pogodbo za licenciranje, ki jo je sklenilo Ministrstvo za javno upravo s podjetjem Microsoft za... Preberi več