• Domov
  • Arhiv za junij, 2017

Month: junij 2017

Vabilo medijem – Krožno gospodarstvo kot potencial za dolgoročne gospodarske, okoljske in družbene koristi

Skupnost občin Slovenije od januarja 2017 izvaja projekt CirCE (Evropske regije v smeri krožnega gospodarstva), ki je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva (CE) v Evropi, v skladu s Paketom krožno gospodarstvo, Evropske komisije (2015). Projekt je financiran s strani programa Interreg Europe.Več o projektu najdete tukaj. V okviru projekta bomo 4.7.2017 in 5.7.2017 izvedli seminar… Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb v strokovnem in medresorskem usklajevanju pripravilo novo delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.  Temeljni cilji predloga zakona ostajajo enaki in so tako: – ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije, – modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom… Preberi več

Osnutek Uredbe o številu probacijskih enot Uprave RS za probacijo, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih enot

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo osnutek Uredbe o številu probacijskih enot Uprave Republike Slovenije za probacijo, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih enot (EVA 2017-2030-0026). Besedilo Uredbe prilagamo na tej povezavi. Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate in nam do ponedeljka, 10. julija 2017 posredujete vaše mnenje oziroma morebitne… Preberi več

Osnutek Zakona o spodbujanju investicij

  Sporočamo vam, da je MGRT objavil osnutek Zakona o spodbujanju investicij. V namen oblikovanja predpisa, smo na Skupnosti občin Slovenije predhodno že zbirali pripombe občin članic, ki so bile posredovane ministrstvu, osnutek pa je bil predstavljen tudi Predsedstvu SOS. Posredovane predloge bodo obravnavali skupaj z ostalimi prejetimi predlogi v sklopu javne razprave. Ministrstvo načrtuje… Preberi več

Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

V obravnavo smo ponovno prejeli Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti na osnovi 7. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Spremni dopis Predlog pravilnika-23.6.2017 Pripravljavci (MGRT) prosijo za mnenje do 27. 6. 2017, pripombe lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Uredba spremembah in dopolnitvah… Preberi več