Month: julij 2017

Pravilnik/odlok o izvajanju video nadzora na javnih površinah

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na izvajanje video nadzora na javnih površinah. Občino zanima: »V Občini pripravljamo pravilnik/odlok o video nadzoru javnih površin. Prosili bi vas, če nam lahko posredujete primere že obstoječih pravilnikov/odlokov ostalih občin, ki bi jih uporabili kot osnutek.« V skladu z navedenim vljudno naprošamo… Preberi več

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic. In sicer: »Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper)… Preberi več