Month: februar 2018

E-oskrba

Skupnost občin Slovenije je naslovila na občine članice vprašanje prejeto s strani občine glede storitve oskrbe na daljavo za starejše, kronične bolnike, osebe z demenco ali drugimi težjimi zdravstvenimi stanji (e-oskrba). In sicer ali je katera od občin sprejela pravilnik, v katerem je storitev oskrbe na daljavo opredelila kot socialnovarstveno storitev in za katero je… Preberi več

Medovite rastline za novorojenčke

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila članica s prošnjo po pridobitvi informacij glede pobude Čebelarske zveze Slovenije, ki ste jo prejele občine. In sicer je občino zanimalo ali so se občine odzvale na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in izvajajo akcijo podarjanja medovitih rastlin za novorojenčke in na kakšen način jo izvajajo. Odgovore sodelujočih občin… Preberi več