• Domov
  • Arhiv za april, 2018

Month: april 2018

Varstvo osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo ter ponudba SOS

Darko Fras, župan občine Sveta Trojica je na skupščini SOS, dne 24.4.2018, predstavil obveznosti občin pri zagotavljanju varstva osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu  osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter ponudbo SOS za varstvo osebnih podatkov po GDPR.  Po predhodnem povpraševanju občin in tudi na podlagi direktnih… Preberi več

Združevanje z Združenjem občin Slovenije

Na skupščini SOS, 24.4.2018, je bila obravnavana tudi pobuda Združenja občin Slovenije po združitvi organizacij z dne 20. 4. 2018. Delovno predsedstvo je ocenilo, da posebna razprava na to temo na skupščini ni potrebna, saj v skladu s predhodnimi prizadevanji SOS za združitev, pozdravljamo takšen izkaz interesa. Skupščina je odločila, da se za nadaljnja pogajanja… Preberi več

Predstavljeni zaključki Analize sistema financiranja občinskih nalog s predlogom metodologije za določitev povprečnine

V sklopu skupščine SOS, 24.4.2018, je prof. dr. Franjo Mlinarič predstavil zaključke Analize sistema financiranja občinskih nalog s predlogom metodologije za določitev povprečnine, katere izdelavo je naročila Skupnost občin Slovenije. Računsko sodišče je namreč v preteklem letu objavilo revizijo glede financiranja primerne porabe občin v 2014/2015 in jo predstavili na redni letni skupščini SOS leta 2017…. Preberi več

Podelitev priznanj SOS za zvestobo in pripadnost organizaciji

Na Valentinovo 1992 so se v Mariboru sestali predstavnice in predstavniki 30 občin, z namenom ustanovitve združenja lokalnih skupnosti Slovenije. Ocenili so, da je združenje nujno potrebno, saj bi moralo sodelovati pri pripravi nacionalne zakonodaje na področju lokalne samouprave ter za vzpostavitev institucionalnega okvira sodelovanja s Svetom Evrope. Prisotne občine so zakoličile temelje za vzpostavitev… Preberi več

Potrjena poročila in načrti na skupščini SOS

Po zaključku razprave z evropsko komisarko so županje in župani na skupščini SOS (24.4.2018) obravnavali letno poročilo o delu SOS za leto 2017, načrt dela za leto 2018 in finančne dokumente ter jih soglasno sprejeli. Poročilo o delu za leto 2017 Načrt dela in kadrovski načrt za leto 2018 Finančno poročilo za leto 2017, Finančni… Preberi več

Pogovor z evropsko komisarko Violeto Bulc na skupščini SOS

Evropska komisarka Violeta Bulc je v svojem nagovoru na skupščini SOS (24.4.2018) uvodoma izpostavila dobro gospodarsko rast po vsej EU, ki beleži višji nivo kot pred pričetkom krize, dobro porazdelitev dohodkov, več delovnih mest in več naložb. Ne glede na to pa je pred nami še kar nekaj izzivov, kot npr. globalno prerazporejanje moči, podnebne spremembe,… Preberi več

Redna letna skupščina SOS z evropsko komisarko Violeto Bulc

Ljubljana, 24. 4. 2018 – v okviru redne letne skupščine SOS so se sestali županje in župani 70 občin z evropsko komisarko za promet, Violeto Bulc, ki je predstavila svojo vizijo prometa ter izhodiščih večletnega finančnega okvira in kaj ta pomeni za občine. Evropska komisarka Violeta Bulc je v svojem nagovoru uvodoma izpostavila dobro gospodarsko… Preberi več

Pravilnik o kolesarskih površinah

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli Pravilnik o kolesarskih površinah, ki je poslan v medresorsko obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične zahteve, ki se morajo upoštevati pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju kolesarskih površin in se nanašajo na izbiro vrste, geometrijske elemente ter ostale ureditve kolesarskih površin. Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na naslov… Preberi več

Uredba o spremembi Uredbe o električni in elektronski opremi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Uredbo o spremembi Uredbe o električni in elektronski opremi, ki se nanaša na obveznosti izvajalca javne službe. V kolikor bi na predložen predlog uredbe želeli oddati vaše stališče oz. mnenje lokalne skupnosti vas vabimo, da to storite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 11.5.2018.