Month: oktober 2018

Financiranje drugega strokovnega delavca v 1. razredu

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po izvedbi povpraševanja glede financiranja drugega strokovnega delavca v 1. razredu. In sicer vprašanje se je glasilo: »Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ v 4. členu določa obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca v 1. razredu. V praksi se večkrat zgodi, da število… Preberi več

Sofinanciranje delovnih zvezkov učencev osnovnih šol

Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede sofinanciranja delovnih zvezkov učencev osnovnih šol. Vprašanje se je glasilo: »Svet staršev osnovne šole, je na Občino naslovil predlog za sofinanciranje delovnih zvezkov učencem od 2. do 9. razreda osnovne šole. Zanima nas, ali ima katera od občin urejeno sofinanciranje delovnih zvezkov učencem in če, kako… Preberi več

Šolski prevozi po gozdnih cestah

Skupnost občin Slovenije je prosila za pomoč oziroma deljenje izkušenj glede spodaj navedene situacije, s katero se je srečala ena izmed občin. In sicer, občina je že lani prejela prošnjo (vlogo) za odobritev prevoza dvema šoloobveznima otrokoma od postajališča (ki je oddaljen manj kot 3,5 km) do doma in poteka po gozdni cesti. Otroka obiskujeta… Preberi več