Month: november 2018

Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine invalidne osebe

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem glede zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah v lasti invalidne osebe. In sicer je CSD na občino posredoval dopis, da naj sporoči ali zahteva prepoved odtujitve in obremenitve na nepremičninah invalidne osebe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika. Ta… Preberi več