• Domov
  • Arhiv za januar, 2019

Month: januar 2019

Social(i) Makers – povzetek rezultatov, doseženih v letu 2018

Cilj projekta Social(i) Makers je izboljšati možnost za razvoj družbenih inovacij preko sodelovanja s financerji, podjetniki, oblikovalci politik in državljani in ustvariti nove živahne ekosisteme kot rezultat interakcij med deležniki od spodaj navzgor. Leta 2018 smo vzpostavili transnacionalni izobraževalni program za usposabljanje in povezovanje družbenih inovatorjev prek srednjeevropske skupnosti za učenje in inovacije. Naše dejavnosti… Preberi več

Povpraševanje –video snemanje sej občinskih svetov

Občina članica se je na SOS obrnila z vprašanjem, v koliko občinah so seje občinskih oz. mestnih svetov snemane z namenom oddaljenega gledanja poljubnega števila gledalcev od kjerkoli. Na SOS tega podatka nimamo, zato vas prosimo za odgovore. 1. Ali v vaši občini seje snemate, če da, vas prosimo še za informacijo ali  snemate sami, ali imate… Preberi več

Tretji partnerski sestanek projekta Social(i) Makers v Budimpešti

Predstavnice Skupnosti občin Slovenije, Ekonomskega instituta Maribor in strokovnjakinja Fundacije Prizma, Mateja Karničnik, so se med 22 in 25. januarjem udeležile srečanja projektnih partnerjev projekta Social(i) Makers v Budimpešti. V preteklem projektnem obdobju so potekale aktivnosti spletnih in terenskih izobraževanj na področju socialnega podjetništva in inovacij, v katere se je vključilo skupno več kot 7000… Preberi več

Predlog Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo posredovalo Predlog Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi. Na podlagi pripravljenega predloga vas vabimo, da nam posredujete vaše predloge in pripombe na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, najkasneje do 20.2.2019. Gradivo: Pravilnik Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 

Povpraševanje na temo izvajanja promocije turizma v sklopu režijskega obrata

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem, ki se nanaša na izvajanje promocije turizma v sklopu režijskega obrata. Zanimalo jo je ali ima kakšna občina v okviru režijskega obrata poskrbljeno tudi za turizem – trženje proizvodov, kulturo – najemnine, prodaja vstopnic. V ta namen je SOS opravila povpraševanje med občinami članicami…. Preberi več

Osnutek Pravilnika o gradbiščih

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi petega odstavka 65. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravilo: Osnutek Pravilnika o gradbiščih, (Priloga). Pravilnik določa način označitve in organizacijo ureditve gradbišča ter vsebino in način vodenja gradbenega dnevnika. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do petka, 1. februarja 2019, na… Preberi več

Zaključena delavnica Kako financirati družbeno inovacijo

V Kreativnem centru Poligon smo 16. januarja zaključili niz delavnic v sklopu Akademije socialnih inovacij v projektu Social(I) Makers z delavnico Kako financirati družbeno inovacijo, socialni podjem. Na njej so se udeleženke in udeleženci seznanili s finančnim podpornim okoljem in finančnimi instrumenti, ki so primerni za financiranje inovativnih podjemov z družbenim učinkom, se pogovorili o… Preberi več

Navodilo MOP- soglasje za spreminjanje meje parcel

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 186. členu vzpostavlja nov ukrep zemljiške politike, in sicer soglasje za spreminjanje meje parcele. Taksno soglasje predstavlja instrument, s katerim se na določenem območju zagotavlja in vzdržuje taksno parcelno strukturo, ki je skladna z določili prostorskega akta. Soglasje za spreminjanje meje parcele je pomemben kontrolni mehanizem, s katerim se preprečuje zlorabe spreminjanja površin… Preberi več