• Domov
  • Arhiv za januar, 2020

Month: januar 2020

Predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, s katerim se ureja vrsto preventivnih ukrepov in ukrepov po potrditvi bolezni, določa izvajalce ukrepov, določa pristojne organe in financiranje posameznih ukrepov preko izplačila nadomestil, povračila stroškov, plačila odškodnin in nadomestil za škodo, povzročeno z odrejenimi… Preberi več

Zaračunavanje stroškov projektnih pogojev in mnenj

Na nas se je obrnila občina članica z vprašanji glede prakse zaračunavanja stroškov mnenjedajalcem v ostalih občinah, zato vas naprošamo za sodelovanje. Vprašanje občine: »32. člen Gradbenega zakona opredeljuje: (stroški projektnih in drugih pogojev ter mnenj) Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih… Preberi več

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov v medresorskem usklajevanju

V medresorskem usklajevanju se nahaja predlog Uredbe o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov. Predlagane spremembe veljavne Uredbe o razvrščanju objektov se nanašajo na razvrstitev rastlinjakov za pridelavo hrane (stavb za rastlinsko pridelavo hrane) med enostavne objekte. Več v besedilu Uredbe: TUKAJ. Pripombe na predlog nam lahko posredujete do 12.2.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.  

Dobra praksa iz tujine – Islandska voda iz pipe: brezplačno razkošje

Predstavljamo primer dobre prakse iz tujine za zmanjšanje uporabe plastenk. Kampanja Kranavatn družbe Inspired by Island spodbuja turiste na Islandiji, da namesto ustekleničene vode pijejo vodo iz pipe, da bi zmanjšali uporabo plastike. Kampanja poteka v sodelovanju z okoljsko agencijo Islandije in drugimi. Kampanja se osredotoča na predstavitev islandske vode iz pipe kot razkošja, ki… Preberi več

Ukrepi in prakse za zmanjšanje plastičnih (in drugih) odpadkov

Na poziv SOS k oddaji dobrih praks in predlogov ukrepov smo prejeli odzive Komunale Vrhnika in Občine Kočeve. Občina Kočevje bo v 2020 izvedla naslednje ukrepe za zmanjševanje odpadkov v občinski upravi: Ukinitev plastičnega pribora, kozarcev ipd. na vseh dogodkih Ukinitev pijače v plastični embalaži na vseh dogodkih – pijača v stekleni embalaži Odstranitev tankov… Preberi več

Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor dne 24.1.2020 dalo v javno obravnavo osnutek Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023. Nadete ga na portalu e- demokracija (povezava: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10766) . Rok za pripombe je Ministrstvo določilo 10.2.2020, pošljete jih lahko neposredno na gp.mop@gov.si oz. delovni dan prej (petek… Preberi več

6. seja predsedstva SOS o operativnem programu za finančno perspektivo 2021-2027

Postojna, 23.1.2020 – v prostorih Gasilsko reševalnega centra Postojna je potekala 6. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali pripravo operativnega programa za finančno perspektivo 2021-2027. V okviru razpoložljivih sredstev v vrednosti 3.067.924.925 EUR (EU del) so za programsko obdobje 2014–2020 sredstva razdeljena med Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kjer je iz ESRR… Preberi več

Izvedena delavnica o digitalnih potrebah v Novem mestu

Druga v nizu regionalnih delavnic je potekala 22. januarja 2020 v Novem mestu. V Novem mestu so udeleženci delavnice Raziskava stanja in potreb digitalizacije slovenskih občin izpostavili nujnost jasne strateške usmeritve na področju digitalizacije, ki bo občinam nudila smernice za nadaljni razvoj. Izpostavili so različna področja, ki so občinam pomembna: energetika, upravljanje z resursi, mobilnost in monitoring okolja…. Preberi več

Izvedena delavnica o digitalnih potrebah občin v Kočevju

V torek, 21. januarja 2020 je 4PDIH izvedel prvo delavnico o potrebah občin na področju digitalizacije v Kočevju. Župan gostitelj, dr. Vladimir Prebilič je zbrane pozdravil in poudaril, da se zavedajo številnih prednosti, ki jih tehnološki razvoj prinaša v občine, hkrati pa izpostavil največjo oviro, za učinkovito rabo teh novosti, to je znanje in zaupanje…. Preberi več