Month: november 2020

ZADNJI KORAK PRED SPREJETJEM ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Zakon o finančni razbremenitvi občin je pripravljen na tretjo obravnavo v Državnem zboru. Vlada je namreč na današnji dopisni seji sprejela popravljeno besedilo zakona, ki občinam prinaša za skoraj 71. mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021. Matična ministrstva so že dobila navodila, da pripravijo pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih določb zakona.

DRŽAVNI ZBOR POTRDIL ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET

Kategorija: Finance

Državni zbor je na 49. izredni seji z 51 glasovi za in 11 proti sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki prinaša nekaj novosti oz. pravnih podlag za lokalne skupnosti. Za nekatere izmed njih se je SOS še posebej angažirala.

DOSEGLI REŠITEV ZA FINANCIRANJE NVO V LETU 2020

Kategorija: Finance

Občine dobivajo pravno  podlago, da v letu 2020, če tako želijo, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vsa predvidena sredstva, tudi če zaradi trenutnih epidemioloških razmer niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. Podaljšanje bo možno v dogovoru z lokalno skupnostjo in najdlje do 31. decembra 2021, ko je določen tudi skrajni rok za poročanje (in ne že v 180 dneh od prejema predplačila, kot to sicer določa zakon o izvrševanju proračunov). Za koliko bodo podaljšale rok za izvedbo in poročanje, je prepuščeno odločitvi občin. V tem primeru nevladnim organizacijam oz. društvom, ki so morda že prejela celotno dotacijo, sredstev ne bo treba vračati, če niso izvedle vseh aktivnosti, ampak bo občina lahko roke podaljšala do konca 2021.

PETO SREČANJE OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO ODLOKA O UREJANJU PODOBE NASELIJ IN KRAJINE

Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 26. novembra 2020 organizirala peto spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine. Zbrane in zbrani s področja urejanja prostora in prava so tudi tokrat aktivno sodelovali  in združevali svoja znanja in izkušnje pri pripravi vsebine odloka. Med razpravo so... Preberi več

Četrto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS

V sredo, 18. novembra 2020 je potekalo četrto spletno srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS.  Članice in člani ožje delovne skupine s področja urejanja prostora in prava so k razpravi povabili še predstavnike z Ministrstva za okolje in prostor. Prisotni so poudarili vse zakonodajne spremembe v... Preberi več

Državni zbor potrdil amandmaje k Zakonu o finančni razbremenitvi občin

Kategorija: Finance

Državni zbor je danes, 20. 11. 2020 na 48. izredni seji potrdil amandmaje na Zakon o finančni razbremenitvi občin. Na nujnost sprejetja takšnega zakona so Skupnost občin Slovenije in župani občin članic opozarjali že od leta 2015 in pri oblikovanju njegove vsebine z vztrajnim opozarjanjem na prenesene naloge brez finančnega kritja, sistemske anomalije in nesmiselne... Preberi več