• Domov
  • Arhiv za december, 2020

Month: december 2020

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju

Ministrstvo za javno upravo je s ciljem večje fleksibilnosti, odprave določenih administrativnih bremen in večje transparentnosti pristopilo k prenovi ureditve Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Besedilo predloga zakona najdete TUKAJ. Vaše predloge in pripombe, ki jih prosimo pojasnite s konkretnimi obrazložitvami nam lahko posredujete do petka, 22. 1. 2021… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1E) – ponovno strokovno usklajevanje

Ministrstvo za pravosodje je v ponovno strokovno usklajevanje (predlog zakona je bil posredovan tudi v medresorsko usklajevanje) posredovalo spremenjen osnutek predloga zakona, ki je bil pripravljen na podlagi prejetih pripomb in predlogov (pripombe in predlogi strokovne javnosti ter opredelitve ministrstva so podrobneje prikazani v 7. točki uvodne obrazložitve predloga zakona). Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ…. Preberi več

Poziv MzI : Opredelitev možnih lokacij za parkirne površine in logistično infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo je pristopilo k izvedbi naloge, v okviru katere želijo v prvi fazi, poleg ugotovitve potreb po varovanih parkiriščih, evidentirati predloge in možnosti za gradnjo varovanih parkirišč in dodatnih vsebin, ki se nanašajo na logistično infrastrukturo (npr. mali logistični center, servis za vozila). Pri zagotavljanju dodatne ponudbe ustreznih parkirnih površin želijo pridobiti širše… Preberi več

Novela Zakona o referendumu in ljudski iniciativi

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Poglavitni cilj predloga zakona je uskladitev ZRLI s spremembo 90. člena ustave in z aktualno ustavnosodno prakso ter tudi nekatere druge spremembe, ki bodo prispevale k jasnejši opredelitvi vsebine zakona in omogočile… Preberi več

Dopolnjen osnutek novega Gradbenega zakona, GZ-1

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dopolnjen osnutek novega Gradbenega zakona in ga poslalo v medresorsko usklajevanje. Na naslednjih povezavah prilagamo: besedilo zakona, GZ-1-medres, obrazložitev členov GZ-1, obrazec za pripombe. Pripombe na osnutek zakona nam lahko pošljete do srede, 6.1.2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K)

Ministrstvo za javno upravo je v predhodnem postopku usklajevanja besedila predloga novele Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), pripravljenega v obliki delovnega gradiva z dne 19.10.2020, prejelo več splošnih in konkretnih vsebinskih pripomb, ki jih je preučilo, in na podlagi sugestij in predlogov pripravilo novo verzijo besedila novele ZLV-K. Besedilo predloga najdete na spodnji povezavi: Predlog… Preberi več

Dopolnitve priporočil za poimenovanje/preimenovanje ulic in naselij

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije med drugim izvaja tudi naloge po Zakonu o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, je dopolnila dokument z naslovom Priporočila za poimenovanje/preimenovanje ulic in naselij.  

Kako kreirati medijsko podobo občin preko digitalnih platform

Skupnost občin Slovenije je 2. decembra za občine in občinske javne zavode organizirala izobraževanje na temo kreiranja medijske podobe preko novih digitalnih platform, ki ga je vodila mag. Nataša Briški. Predstavila je vrste množičnih medijev in jih postavila v kontekst, nakazala razlike med tradicionalnimi in novimi mediji, na podlagi dobrih in slabih praks prikazala pravila… Preberi več

Druga seja komisije za kulturo pri SOS

Preko spletne platforme ZOOM se je 1. decembra 2020 drugič sestala Komisija za kulturo pri SOS. Komisija se je seznanila s stanjem zadev glede Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Nacionalnega programa za kulturo 2020 – 2027. Članice in člani so obravnavani podane predloge občin za vključitev v sedmi protikoronski… Preberi več