Month: september 2022

Drugi sestanek z ministrom Brežanom na temo problematike urejanja prostora in pridobivanja gradbenih dovoljenj

Kategorija: Prostor

V petek, 30. septembra 2022 je potekal drugi sestanek med reprezentativnimi skupnostmi občin in ministrom za okolje in prostor, Urošem Brežanom ter njegovimi sodelavci. Osrednja tema diskusije so bili izzivi na področju urejanja prostora in pridobivanje gradbenih dovoljenj. V povezavi s tem so obravnavali naslednje problematike: projektantsko delo, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne... Preberi več

Prostorski in okoljski vidik testnega odloka o urejanju zelenih površin

V petek, 30. 9.2022 je potekalo 25. srečanje ožje delovne skupine za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK) pri SOS.  Članice in člani so pregledali posamezne člene osnutka Odloka o urejanju zelenih površin v Občini Kočevje, ki bo poleg splošnih, prehodnih ter končnih določb pokrival vzdrževanje zelenih površin, sajenje in vzdrževanje zelenih površin... Preberi več

Priprava prostorskih izvedbenih aktov, komunalni prispevek in grajeno javno dobro

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

V četrtek, dne 29.9.2022 je v zvezi z novo prostorsko-gradbeno zakonodajo potekal v organizaciji SOS spletni seminar “Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov”. S strani Ministrstva za okolje in prostor sta znanje delila Mihael Fonda in Damjan Dolar. Spregovorila sta o kvaliteti obstoječih podatkov z vidika... Preberi več

Predstavnice in predstavniki SOS, ZMOS in ZOS protestno zapustili sestanek z ministrom za finance

Kategorija: Finance

Vse tri predstavniške organizacije so včeraj, 27. septembra 2022, po slabi uri sestanka z ministrom za finance glede višine povprečnine za leto 2023 tega protestno zapustili, zaradi popolnega nerazumevanja sistema financiranja občin, dela, ki ga občine opravljajo ter v zvezi s tem predlogom, koliko je država občinam, za izvajanje zakonskih nalog pripravljena sploh zagotoviti.   Sistem... Preberi več

Mednarodna delavnica partnerjev projekta SOLICO na temo solidarnosti med in po zdravstveni krizi COVID-19

Kategorija: Projekti

V okviru projekta SOLICO je dne 22.9.2022 potekala mednarodna delavnica v Sarajevski regionalni razvojni agenciji SERDA na temo “Solidarnost med in po zdravstveni krizi (povzročeni s koronavirusom)”. Cilj projekta je pomagati pri premagovanju pandemije COVID-19 kot največje krize evropskih družb po drugi svetovni vojni. Delavnice se je udeležila tudi predstavnica SOS. Predstavnice in predstavniki sodelujočih... Preberi več

O identifikaciji problemov uporabe nove prostorske zakonodaje

Kategorija: Prostor

V četrtek, 22.9.2022 je potekala 9. seja Komisije za prostor pri SOS. Osrednji del srečanja je predstavljala identifikacija problemov uporabe nove prostorske zakonodaje. Članice in člani komisije so združno ugotavljali, da prinaša zakonodaja kadrovske obremenitve, ki pa oddelkom občin ne prinašajo ustrezne finančne podpore. Tekom razprave so med drugim prisotni izpostavili prehod občin iz Zemljiško... Preberi več

Usklajevanje predloga novega Zakona o letalstvu

Kategorija: Infrastruktura

Občine članice Skupnosti občin Slovenije so v poletnih mesecih obravnavale besedilo predloga novega Zakona o letalstvu . Občine z letališči so ostro nasprotovale terminu, da je vsa letališka infrastruktura tudi gospodarska javna infrastruktura. Ob morebitnemu sprejetju takšne dikcije, bi prišlo do izpada ključnih finančnih prihodkov občin z letališči iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča... Preberi več

Prvič v novem mandatu seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU

Kategorija: Nekategorizirano

V sredo, 21. septembra 2022 je potekala 1. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo v novem mandatu. Ker bo z vladne strani redni član delovne skupine tudi minister, pristojen za kohezijo, dr. Aleksander Jevšek, je bil dobršen del dnevnega reda namenjen pogovoru o postopkom sprejemanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike... Preberi več

O digitalnem razvoju lokalnih skupnosti z ministrico dr. Emilijo Stojmenovo Duh

Kategorija: Digitalizacija

Tine Radinja, predsednik Komisije za digitalno preobrazbo Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Peter Geršič, predsednik odbora za digitalizacijo in pametna mesta pri Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS) sta se skupaj s predstavniki obeh predstavniških organizacij občin srečala z ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenovo Duh. Tine Radinja je ministrico in njeno ekipo opozoril na... Preberi več

Sodelovanje z Državno volilno komisijo pri izvedbi isDVK – Potrditev šifranta volišč v občini

Na povezavi TUKAJ je dostopen trenutni seznam lokalnih volišč, krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti na dan vključno 19.9.2022. Prosimo vas, da šifrant preverite in Geodetski upravi Republike Slovenije sporočite morebitna odstopanja. Predvsem je pomembno, da so vsa volišča v seznamu in da so točni njihovi sedeži. Sporočajte zgolj napake in odstopanja, če je seznam v... Preberi več