Month: oktober 2022

Študijski obisk na Islandiji v okviru projekta INFO-GEOTHERMAL

V okviru projekta INFO-GEOTHERMAL: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je potekal študijski obisk na Islandiji, ki je trajala od 25.10 do 28.10.2022. Skupnost občin Slovenije, ki je eden izmed partnerjev projekta je izvedla študijski obisk 8 kandidatov v okviru katerega si želimo izboljšati uporabo geotermalne energije, predvsem v  Panonskem bazenu v Sloveniji. Študijskega obiska... Preberi več

Vlada sprejela sklep o sklenitvi dogovora o višini povprečnine za leti 2023 in 2024

Kategorija: Finance

Vlada je na 22. redni seji sprejela sklep o sklenitvi dogovora z reprezentativnimi združenji občin o višini povprečnine za leti 2023 in 2024. Znašala bo 700 evrov. Predstavniki vlade in reprezentativnih združenj občin so se na sestanku 20. oktobra 2022 po daljših pogajanjih sporazumeli o povprečnini za leti 2023 in 2024 v višini 700 evrov... Preberi več

Iraški partnerji na študijskem obisku v Sloveniji podrobneje spoznali naše dobre prakse v kmetijstvu

Kategorija: Projekti

Skupnost občin Slovenije je vodilni partner projekta medsebojnega sodelovanja z iraško provinco Anbar. Projektni konzorcij sestavljajo podjetje Zavita, podjetje Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Projekt se izvaja v okviru programa Podpora okrevanju in stabilnosti v Iraku prek lokalnega razvoja, ki ga financira Evropska unija (EU), izvaja pa Razvojni... Preberi več

Označevanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občinah

Ministrstvo za kulturo je pripravilo podrobnejša navodila o označevanju kulturnih spomenikov z modrim ščitkom. V času vojne v Ukrajini je označevanje kulturnih spomenikov z modrim ščitkom vedno bolj aktualno. Ministrstvo za kulturo (MK) je v lanskem letu sprejelo prenovljen Pravilnik o označevanju kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 94/21), ki je usklajen z mednarodnimi  haaškimi konvencijami.... Preberi več

Na izobraževanju predstavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Kategorija: Nekategorizirano

Vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo, mag. Branko Vidič, je na izobraževanju dne 26. 10. 2022 predstavil vsebino Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter prihajajoče spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. S 1. 10.... Preberi več

Na pogajanjih dosegli največji dvig povprečnine doslej

Kategorija: Finance

Danes, 20. oktobra 2022 je potekal tretji sestanek na temo povprečnine z Ministrstvom za finance. Pogajalcem je uspelo doseči izjemen premik – iz prvotnega izhodišča 639,99 € na prebivalca občine ob začetku pogajanj, je po mnenju vseh treh asociacij občin bil danes dosežen izjemen premik na predlaganih 700 € na prebivalca občine v letih 2023... Preberi več

21. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije na temo Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja

Kategorija: Nekategorizirano

Osrednja tema 21. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila razprava o Zakonu o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Ministrstvo za okolje in prostor ga je namreč po javni obravnavi in menjavi vlade sprva nekoliko zadržalo, vendar ga je nova Vlada RS nedavno posredovala v koalicijsko usklajevanje. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je ponovno opozorilo, da... Preberi več

O prostorskih izvedbenih pogojih za sajenje, vzdrževanje in varstvo zelenih površin

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

V petek, 14. 10.2022 se je 26. sestala ožja delovna skupina za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK) pri SOS. Članice in člani so pregledali pripombe na posamezne člene nastajajočega testnega Odloka o urejanju zelenih površin v Občini Kočevje. Diskusija je obsegala strokovno razpravo strokovnjakov s področij krajinske arhitekture, arhitekture in (prostorskega)... Preberi več

Vlada in sindikati podpisali dogovor o plačah v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Vlada in sindikati javnega sektorja so dne 13. 10. 2022 podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Vrednost plačnih razredov se s 1. oktobrom zvišuje za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru.... Preberi več

V okviru evropske pobude za mesta objavljen razpis za inovacije v trajnostnem urbanem razvoju

Evropska pobuda za mesta je objavila razpis za projekte v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja v sklopu novega evropskega  Bauhausa. Razpis je namenjen projektom, ki lahko spodbudijo preobrazbo v mestih, ustvarijo naložbe in navdihnejo druge projekte kohezijske politike. Projekti morajo biti povezani s štirimi temami: gradnja... Preberi več