Month: december 2022

– EVIDENTIRANJE – za članico ter nadomestno članico/člana v slovenski delegaciji v Odboru regij Rok: 10. 1. 2023 do 12. ure

Odbor regij je posvetovalno telo, kar izhaja iz Pogodbe o Evropski uniji. Ta zavezuje Evropsko komisijo in Svet Evropske unije, da sta se pri ustvarjanju novih predlogov dolžna posvetovati z odborom na področjih, ki imajo neposreden učinek na regionalno in lokalno raven. Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se je okrepila tudi vloga Odbora regij, saj se... Preberi več

Dr. Vladimir Prebilič novi predsedujoči SOS

Kategorija: Nekategorizirano

V Skladu s 27. členom Statuta Skupnosti občin Slovenije (SOS) je vodenje največjega reprezentativnega združenja slovenskih občin prevzel dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje. SOS je od začetka leta 2022 vodila Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje. Glede na določila Statuta je vodenje SOS, ki združuje kar 179 občin članic, prevzel dr. Vladimir Prebilič. Kočevski župan... Preberi več

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije in JAVNO NAROČILO SOS 2023-2027

Včeraj je bil objavljen Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE), ki v 21. členu določa: »Za javna naročila za nabavo električne energije ali plina se Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) ne uporablja, če vrednost javnega naročila... Preberi več

SOS pozvala k vzpostavitvi ustreznih plač občinskih funkcionarjev

Skupnost občin Slovenije že dalj časa opozarja na problematiko plač občinskih funkcionarjev ter na izrazite anomalije med plačami najvišje uvrščenih javnih uslužbencev v korelaciji s plačami županj in županov. V zvezi s to problematiko smo dopise naslavljali že na prejšnje vlade, prav tako smo na to ob nastopu mandata opozorili tudi trenutno Vlado RS in... Preberi več

Predlog Uredbe o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito

S strani Ministstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Urede o sredstviih za osebno in skupinksko zaščito. Predlog uredbe določa, da morajo organizacije: javni zdravstveni zavodi na primarni, sekundarni in terciarni ravni, javni lekarniški zavodi ter javni socialnovarstveni zavodi; upravljavci kritične infrastrukture Republike Slovenije skladno z zakonom, ki ureja kritično infrastrukturo, z... Preberi več

Ponovno usklajevanje DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji

S strani URSZR smo v ponovno obravnavo prejeli predlog DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji. Skupnosti občin Slovenije je na prvi predlog posredovala predloge za spremembo, ki so bili skoraj v celoti upoštevani in sicer: – v poglavju 4.1.4 je navedeno, da se načrtujejo sredstva nabave, servisiranja in zamenjave najpomembnejše zaščitne in reševalne opreme.... Preberi več

“Program projektov eProstor” predstavljen občinam

V sredo, 14.12.2022 je v organizaciji SOS potekal posvet Prostorski informacijski sistem (v nadaljevanju PIS, ki predstavlja osrednji predstavitveni spletni portal, ki združuje in poenostavlja dostope aktualnih javnih objav, uporabnih vsebin, ažurnih in verodostojnih podatkov ter elektronskih storitev s področja načrtovanja in graditve). Na posvetu so se tokrat v vlogah predavateljev znašli predstavniki Sektorja za... Preberi več

Razprava o načrtovanju prostora v kontekstu podnebnih sprememb

V torek, dne 13.12.2022 je na Gozdarskem Inštitutu Slovenije potekala delavnica z naslovom “Možni prostorsko-načrtovalski ukrepi v kontekstu blaženja podnebnih sprememb”. Delavnica je predstavljala vsebinsko nadaljevanje serije delavnic s tematskega področja “Pametno prostorsko načrtovanje” projekta LIFE IP Care4Climate, udeležil pa se jo je tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije. Namen tokratne delavnice je bil predstaviti možne... Preberi več

Evropska komisija potrdila slovenski program evropske kohezijske politike 2021-2027

Kategorija: Nekategorizirano

Evropska komisija je potrdila program evropske kohezijske politike 2021-2027, ki ga je Slovenija uradno poslala v Bruselj konec oktobra. Prvi javni razpisi za kohezijska sredstva finančnega obdobja 2021-2027, ki se bo sicer izvajalo do konca leta 2029, so predvideni v prvi polovici leta 2023. Do tedaj bo Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko... Preberi več