Month: december 2022

POVPRAŠEVANJE – Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede uveljavljanja rezervacij za otroke v vrtcu kot preventivni ukrep ob rojstvu sorojenca v času pogostejših respiratornih okužb. Na občino so prejeli pobudo, da bi starši ob rojstvu otroka, za… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Izvajanje Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti

Na nas se je obrnila občina čanica, ki jo zanima praksa drugih občin glede izvajanja določila šestega odstavka 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, ki določa, da če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne uveljavljajo vračanja lastninske pravice, ostanejo oziroma postanejo nepremičnine na območju bivše agrarne skupnosti last občine. Občina mora… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upoštevanje faktorja zazidanosti parcele

Naslovila nas je občina članica, ki zaproša za mnenje drugih občin glede upoštevanja faktorja zazidanosti parcele. Kot navajajo, veljavni standard SIST ISO 9836 : 2018 Standard za lastnosti stavb v točki 5.1.2.2 določa, da nadstreški (in zunanja stopnišča, zunanje klančine, površine pomožnih objektov, npr. rastlinjakov in lop) niso vključeni v zazidano površino. Ministrstvo za okolje in… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Svetniške pobude in vprašanja

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima, kako imajo druge članice urejeno področje svetniških pobud in vprašanj. Zanimalo jo je naslednje: 1. Ali ima občina urejeno postavljanje pobud in vprašanj v poslovniku občinskega sveta in ali je točka »Pobude in vprašanja« stalna točka vseh rednih sej občinskega sveta? 2. Ali ima… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Svetniške pobude in vprašanja

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima, kako imajo druge članice urejeno področje svetniških pobud in vprašanj. Zanima jo naslednje: 1. Ali ima občina urejeno postavljanje pobud in vprašanj v poslovniku občinskega sveta in ali je točka »Pobude in vprašanja« stalna točka vseh rednih sej občinskega sveta? 2. Ali… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Poenostavitev obratovanja gostinskih lokalov v podaljšanem času

Na Ministrstvu za javno upravo, v Sektorju za kakovost predpisov in javne uprave opravljajo naloge in aktivnosti, ki se navezujejo na področje odprave administrativnih ovir in pripravo boljše zakonodaje. Zaprosili so za podatke, ki so potrebni za pripravo poročila glede poenostavitve obratovanja gostinskih lokalov v podaljšanem času. Prosimo za izpolnitev kratkega vprašalnika na povezavi TUKAJ do… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Odstopanje vlog za odlog ali odpis plačila dolga terjatev SOU s strani FURS

S strani ene izmed skupnih občinskih uprav smo bili seznanjeni, da Finančna uprave RS na njih vse pogosteje naslavljajo vloge za odlog ali odpis plačila dolga terjatev, ki jih je prekrškovni oziroma inšpekcijski organ kot pravnomočne predal v izterjavo. Glede na dejstvo, da v dopisu tudi FURS navaja, da ni zakonske podlage, ki bi prekrškovnemu… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Sporazum z Uradnim listom RS (Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti)

V letošnjem letu je pričela veljati Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti na podlagi katere boste oz. ste že občine podpisale Sporazum o ravni storitev za potrebe registra pravnih aktov lokalnih skupnosti z Uradnim listom RS. S strani občine članice smo bili opozorjeni na določbo v Sporazumu, ki odreja dosegljivost kontaktne osebe lokalne skupnosti, odgovorne za izvajanje… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka

Naslovila nas je občina članica, ki jo zanima, kako (v kolikor) imajo Občine v svojih Odlokih o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, predpisano oz. določeno, da upoštevajo pretekla vlaganja ali že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka, bi želeli pridobiti odgovor na vprašanji: 1. Na podlagi katerih dokazil Občine pri odmeri komunalnega… Preberi več