Month: februar 2023

Oddaja vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

Kategorija: Energija

Do pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize niso upravičeni tisti mali poslovni odjemalci, ki imajo regulirano ceno za električno energijo skladno z Uredbo o določitvi cen električne energije oziroma za zemeljski plin skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema. Prav tako v prvi polovici leta za pomoč zaradi visokih cen električne energije niso upravičena mikro,... Preberi več

O problematiki invazivnih tujerodnih vrst ter upravljanje varstvenih območij

Kategorija: Nekategorizirano

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor pod vodstvom vodje Sektorja za ohranjanje narave Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za okolje dr. Katarine Zeiler Groznik je dne 24.2.2023 potekal sestanek s predstavniki reprezentativnih združenj občin, katerega se je udeležila tudi  generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar. Osrednji temi diskusije sta bili problematika invazivnih tujerodnih... Preberi več

Župani Podravja in Pomurja o aktualnih temah

Kategorija: Nekategorizirano

Župani Podravske in Pomurske regije so se srečali na Ptuju. Po uvodnem pozdravu gostiteljice županje Mestne občine Ptuj Nuške Gajšek so župani razpravljali o aktualnih izzivih občin tega območja. Podpredsednik Skupnosti občin Peter Misja je v uvodu poudaril pomen vključenosti občin v Skupnost občin Slovenije in izpostavil nekaj pomembnih primerov, v katerih so občine uspešno... Preberi več

Občine prejele in podaljšale veljavnost certifikatov Mladim prijazna občina

V Cekinovem dvorcu v Ljubljani je 22. februarja 2023 potekala slavnostna podelitev certifikatov Mladim prijazna občina. Naziv je letos prejelo ali podaljšalo šestnajst občin iz celotne Slovenije. Slavnosti govorec dogodka je bil dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči Skupnosti občin Slovenije, ki certifikat podeljuje skupaj z Inštitutom za mladinsko politiko. Gre za priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki... Preberi več

Županje in župani, MGTŠ in STO o uspešnem razvoju turizma

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) in Skupnostjo občin Slovenije 22. februarja na Brdu pri Kranju, organiziralo peto srečanje z županjami in župani. To je potekalo v luči začetka izvajanja ukrepov nove strategije slovenskega turizma, namenjeno pa je bilo zlasti krepitvi razprave in sodelovanja. Na srečanje so... Preberi več

Veljati je začel Zakon o zaščiti prijaviteljev

Kategorija: Zakonodaja

Dne 22. 2. 2023 je začel veljati novi Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo... Preberi več

Sprejeta novela Zakona o javnem naročanju

Kategorija: Zakonodaja

Državni zbor Republike Slovenije je dne 21. 2. 2023 sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D). Novela med drugim prinaša določene nove obveznosti: Za evidenčna naročila bo moral naročnik v skladu s spremenjenim 21. členom ZJN-3D zagotoviti, da so vsi ponudniki, ki so oddali ponudbo, v 30 dneh od oddaje naročila pisno obveščeni o izboru.... Preberi več

Srečanje županj in županov Zasavske in Posavske regije ter Jugovzhodne Slovenije v Krškem

Pustno obarvan dan (21.2.2023) je zaznamovalo tretje regijsko srečanje, na katerem so se županje in župani Zasavske in Posavske regije ter Jugovzhodne Slovenije zbrali v sejni sobi Mestne občine Krško. Prihajajoča skupščina SOS, metodologija financiranja občin in primanjkovanje finančnih virov občin, v povezavi s financiranjem obveznih nalog občin, so bile ključne teme tokratnega srečanja. Uvodoma... Preberi več

Poslovil se je nekdanji predsednik SOS Branko Ledinek

Kategorija: Nerazvrščeno

Nepričakovano nas je zapustil dolgoletni cenjen član Skupnosti občin Slovenije Branko Ledinek, župan občine Rače-Fram. Župansko funkcijo je izvrševal vse od leta 1997 in znotraj Skupnosti občin Slovenije bil med najbolj aktivnimi člani. Kot član predsedstva skupnosti in kasneje kot njen predsednik v letih 2018 in 2019 je pomembno pripomogel k njeni prepoznavnosti in razvoju.... Preberi več

Odbor za izobraževanje v Državnem zboru izglasoval paket pomoči za občine ob podražitvah v vrtcih

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru je 14. februarja 2023 zasedal na temo podražitve vrtcev, v imenu Skupnosti občin Slovenije pa se ga je udeležil dr. Vladimir Prebilič, predsedujoči SOS. Odbor je sklenil, da naj Vlada RS pripravi paket pomoči občinam za pokritje višjih stroškov dela, hrane in energentov v vrtcih.... Preberi več