OPENN - stran 7 od 10

Prožne oblike delav Sloveniji

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih iz leta 2014 ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, pravico do dela s krajšim delovnim časom. Če eden od staršev neguje in varuje najmanj dva otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom do končanega prvega razreda… Preberi več

Analize politike enakosti spolov v Sloveniji pokazale možnosti nadgradnje

Generalni direktorat za notranjo politiko Evropskega parlamenta je pripravil analizo o politiki enakosti spolov v Sloveniji. Raziskava je pokazala, da je v primerjavi z indeksom enakosti spolov v Evropski uniji (EU), raven enakosti spolov v Sloveniji rahlo višja od povprečja v EU. Da pa kljub doseženemu napredku pa ostajajo izzivi, s katerimi se bo treba… Preberi več

Razlike v plačah med spoloma

Ženske so enako dobro ali bolje izobražene kot moški, vendar se njihovo znanje pogosto slabše ceni in poklicno napredujejo počasneje. Posledično v Evropski uniji ženske v povprečju zaslužijo 16 % manj kot moški. Razlike v višini plače žensk in moških odražajo trajno diskriminacijo in neenakosti na trgu dela, v praksi predvsem na škodo žensk. Vzroki… Preberi več

Začetki emancipacije žensk na Slovenskem

Slovenska zgodovina je, tako kot zgodovina nasploh, večinoma prezrla ključno vlogo žensk. Šele druga polovica 19. stoletja je bilo obdobje vstopanja žensk v javno življenje in odpiranja »ženskega vprašanja«, ki je nato v novem stoletju preraslo v žensko gibanje za enakopravnost. Vstop dam in gospodičen v javno življenje sicer še ni spremenilo njihovega družbenega položaja… Preberi več

Mehanizmi in ukrepi za večjo vključenost žensk v lokalno politiko na Norveškem

Predstavnici Skupnosti občin Slovenije sta se v mesecu aprilu 2015 udeležili študijskega obiska na Norveškem, kjer sta se sestali z Združenjem mest in regij na Norveškem (KS). Obisk je bil namenjen seznanitvi s primeri dobrih in uspešnih praks za vključevanje žensk v politično življenje ter seznanitvi s političnim sistemom, ki že desetletja omogoča enakopravno vključevanje… Preberi več

Enakost spolov tudi v proračunu občin na Balkanu

Delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pri organizaciji NALAS, ki združuje združenja občin v jugovzhodni Evropi , se je v avgustu 2015 sestala na poletni šoli financ, kjer so celodnevno izobraževanje posvetili načrtovanju občinskega proračuna z ozirom na potrebe obeh spolov. Dogodek je bil izveden v sodelovanju z UN Women v okviru projekta  “Ustvarjanje baze znanja… Preberi več

Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite

Evrope Direct je objavila Priročnik za vključitev načela enakosti spolov v politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in politiko socialne zaščite, ki daje učinkovite napotke vsem akterjem, še posebej tistim, ki se ukvarjajo s politiko zaposlovanja, socialne vključenosti in socialne zaščite v državah članicah, pri uspešnejši vključitvi načela enakosti spolov v to politiko in za izpolnjevanje potreb… Preberi več

Poročilo Evropskega inštituta za enakost med spoloma ”Enakost spolov na oblasti in med odločevalci”

Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE) je objavil novo študijo ”Enakost spolov na oblasti in med odločevalci” (eng.: Gender Equality in Power and Decision-Making”). Študija proučuje kakšno pozicijo so imeli moški in kakšno ženske na odločevalskih mestih v javnem, gospodarskem in ekonomskem sektorju v vseh 28 članicah Evropske unije med leti 2003 in 2014…. Preberi več

Ženske na vodstvenih položajih spodbujajo poslovanje

Na podlagi ameriškega ponudnika indeksnih izračunov MSCI, podjetja z močnim ženskim vodstvom 36 % donosnost kapitala. Študija je zajela 1643 podjetij, ki jih MSCI svetovni indeks pokriva. Podjetja z močnim ženskim vodstvom (podjetje ima vsaj tri članice uprave podjetja, ali žensko direktorico in vsaj eno članico uprave) so imele v obdobju med koncem 2009 in… Preberi več