PROGRAM ZA KREPITEV OBČINSKEGA SODELOVANJA V JADRANSKO-BALKANSKI REGIJI V OKVIRU PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE 2014-2020

Krepitev občinskega sodelovanja za prijavo projektov na programe Evropa za Državljane 2014-2020 je glavni cilj projekta CAP – ABC, kjer je posebni poudarek na regiji Jadrana in državah Zahodnega Balkana. V sklopu projekta so načrtovana usposabljanja in izobraževanja, dejavnosti in prireditve. Ključnega pomena za uspešno vključevanje in prihodnjo širitev Evropske unije je namreč dobro sodelovanje in integracija, predvsem preko lokalnih skupnosti in njihovih aktivnih občanov, pri čemer merodajen delež prevzema tudi pobratenje občin preko programov Evropa za državljane.

V sklopu projekta bomo s projektnimi partnerji izvedli izobraževalne delavnice za občine o programu Evropa za državljane, zlasti o ukrepu srečanje državljanov in ustanavljanje tematskih mrež pobratenih mest, vključno s konkretnimi informacijami o razvoju aplikacij in dokumentov za prijavo na programe ter multiplikacijski seminarji za dosego trajnih učinkov in podporo občinam v regiji za zagotovitev dolgoročnega učinka projektov. Ustanovljena bo tudi leteča projektna pisarna, do katere bodo imele dostop vse občine v partnerskih državah, kjer bodo zainteresirani lahko prejeli konkretno podporo pri razvoju in prijavi projektov za program Evropa za državljane. Vse aktivnosti so načrtovane na podlagi usklajenega in dobro izdelanega ter preizkušenega koncepta, ki bo podprt tudi preko spletne baze podatkov in projektne spletne strani.

Projekt se je začel izvajati januarja 2014 in se zaključi s koncem decembra 2014.

PROGRAM EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Splošno o Programu Evropa za državljane

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Lizbonska pogodba iz leta 2009 in pogodba o Evropski uniji sta okrepili pomen sodelovanja državljanov Evropske unije pri oblikovanju ključnih odločitev na ravni EU. V času, ko se EU sooča s pomembnimi razvojnimi vprašanji, kot so zagotavljanje ekonomske rasti, varnost in položaj Evrope  v svetu, je  večja vključitev državljanov v razprave in neposredno oblikovanje politik ključnega pomena za uspešen nadaljnji razvoj EU. Evropsko državljanstvo predstavlja pomemben element krepitve procesa evropske integracije. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in vidikih skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.
V tem okviru je program Evropa za državljane, sprejet za obdobje 2014-2020, pomemben instrument, s katerim naj bi bila vsem prebivalcem Evropske unije zagotovljena večja vloga v razvoju Unije, program pa s financiranjem projektov in dejavnosti poudarja skupno zgodovino in vrednote ter spodbuja občutek pripadnosti Unije državljanom.
Za obdobje 2014-2020 bo za program Evropa za državljane namenjenih 185.468.000,00 evrov proračunskih sredstev.

Cilji in prednostne naloge programa Evropa za državljane

Splošni in posebni cilji programa:

  • prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
  • spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Posebni cilji se bodo uresničevali na mednarodni ravni ali z evropsko razsežnostjo:

  • povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je krepiti mir, njene vrednote in blaginjo njenih prebivalcev s spodbujanjem razprave, refleksije in razvoja mrež;
  • spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Struktura programa Evropa za državljane

Program se izvaja prek dveh sklopov in prečnega ukrepa.

  • Sklop 1 – Evropski spomini: povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.
  • Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije.

Ukrepi v sklopu 2:

  • Pobratenje mest
  • Mreže mest
  • Projekti civilne družbe

KONTAKTNA TOČKA EZD IN POMEMBNE INFORMACIJE

Kontaktna točka za programe Evropa za državljane je od 2014 dalje Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije so tako na voljo na 01-620-94-50 ali na info@cmepius.si.

Vodnik za prijavitelje po programu EZD za obdobje 2014-2020

Pogosta vprašanja in odgovori o programih EZD

DELAVNICA KAKO DO USPEŠNE PRIJAVE PROJEKTOV V PROGRAMU EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s projektnimi partnerji v programu usposabljanja za sodelovanje med občinami v državah jadransko-balkanske regije (projekt CAP – ABC) v sklopu programa Evropa za državljane izvedla dvodnevno izobraževalno delavnico, ki je potekala 23. In 24. aprila v Ljubljani.

V januarju 2014 je Skupnost občin Slovenije pričela izvajati projekt CAP ABC, ki je namenjen večanju usposobljenosti za prijavo projektov na programe Evropa za državljane (v občinah, zavodih, društvih…) in krepitvi sodelovanja med Avstrijo, Slovenijo, Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo. V sklopu projektnih aktivnosti smo tako izvedli dvodnevno brezplačno delavnico, na kateri so udeleženke in udeleženci izvedeli vse za uspešno prijavo projekta v programu EZD.

V prvem dnevu delavnice, ki je bil informativne narave sta Heidi Zikulnig in Georg Muellner iz Štajerske deželne vlade predstavila možnosti financiranja projektov preko programov EZD, možnosti novega sodelovanja med občinami in oživitve že vzpostavljenih pobratenj ter možnosti za vzpostavitev mreže mest, nevladne organizacije in zavode. Posebno pozornost sta namenila napotkom za pravilno izpolnjevanje prijavnih obrazcev in prijemom, s katerimi je možno prepričali ocenjevalce. Priporočila so sicer prihajala iz prve roke, saj je prav Georg Muellner eden izmed ocenjevalcev projektnih vlog. V nadaljevanju seminarja je Mateja Dolžan iz Občine Tržič predstavila primer dobre prakse na področju pobratenja z občinami Sainte Marie-aux-mines (Francija), Dabas (Madžarska) in  Zaječar (Srbija). Tadej Beočanin iz Mladinskega sveta Ajdovščina pa je predstavil zaključke iz projekta z organizacijo MOVIT, za katere je izvajal delavnice za občine z naslovom Korak za korakom do pobratenja ter tako predstavil dobre prakse slovenskih občin.  Drugi del seminarja je bil namenjen evropskim projektom v kulturi – Programu »Ustvarjalna Evropa 2014 – 2020, ki nudi podporo za evropsko kulturo, film, televizijo, glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino idr. Programe in možnosti financiranja je predstavila Mateja Lazar iz Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Primer dobre prakse na tem področju je tudi projekt Connected, mrežna medijska igra. Connected je interaktivna medijska igra, ki jo je razvila nizozemska umetnica Cym skozi štiri delavnice, skupaj s 24 kreativnimi otroci iz regije Naturpark Pöllauer Tal, Hartberg, Slovenj Gradec in Maribor. Otroci in mladostniki v starosti med 6 in 14 let so s kamerami raziskovali svoje okolje in svoje izkušnje predelali v računalniški igrici. Projekt so predstavili Michaela Zingerle ( Austrija),  CYM, nizozemska umetnica, Rado Poggi in Urška Čerče (Slovenija).

Drugi dan so potekale praktične delavnice v obliki individualnega svetovanja. Predstavnika avstrijskih partnerjev sta nudila pomoč pri izpolnjevanju prijavnic za tiste, ki so že imeli oblikovane konkretne projektne predloge, ponudila možne nadgradnje in izboljšave ter svetovala pri izbiri pravega programa za prijavo projektnih idej udeležencev.

Gradivo izobraževanja: