INTENSSS-PA-logo-RGB-HOR-byline  Zajeta slika

Projekt z originalnim naslovom “A systematic aproach for inspiring training energy-spatial-socioekonomic sustainability to public authorities” (INTENSS-PA) je financiran v okviru razpisa za povečanje zmogljivosti lokalnih skupnosti za načrtovanje in izvedbo trajnostnih energetskih politik in ukrepov v programu HORIZONT 2020.

Projektna ideja je nastala zaradi vedno večjih težav pri zagotavljanju energetske neodvisnosti in s tem povezane umeščenosti energetskih objektov v prostor. Dejstvo je, da ima vsak energetski objekt tako pozitivne kot negativne učinke. Občine in zasebni sektor izpostavljajo predvsem pozitivne učinke energetskih objektov in potrebe v občini/regiji, medtem ko civilna sfera izpostavlja predvsem negativne vplive na njihovo življenje. Tako smo se skupaj s partnerji odločili, da bomo v vsaki od sedmih držav partnerjev oblikovali Regional Living Lab (RLL) v katerih bodo sodelovali predstavniki javnih institucij, zasebnih podjetij in civilna javnost. Skozi sodelovanje, inovativno učenje ter na podlagi medsebojnega izobraževanja, bodo udeleženci izoblikovali skupen regionalni integriran trajnostni energetski koncept, na njegovi podlagi pa bo izdelan še trajnostni energetski načrt.  V okviru projekta bomo nudili podporo lokalnim skupnosti k vključitvi energetskih tem v prostorsko načrtovanje in v regionalno (fizično in socialno-ekonomsko) pokrajino.

Tako želimo doseči, da se bodo v okviru RLL-ja doseglo kompromis o potrebah, prednostih in slabostih po energetskih objektih v občini/regiji, kot se bo tudi skupaj poiskalo možnosti za njihovo umestitev v prostor. RRL bo tako predstavljal inovativno okolje za soustvarjanje.

V vseh sedmih RLL-jih se bodo članice in člani izobraževali s področja energetike in prostorskega načrtovanja z uporabo inovativnih/eksperimentalnih metod. Načrtovano je, da bo v sedmih RLL sodelovalo in se izobraževalo več kot 200 ljudi., s predlogi za umestitev energetskih objektov v prostor, pa bo seznanjenih več kot 1000 ljudi iz javnih institucij (občin in ministrstev).

Prav tako bomo v okviru projekta vzpodbudili mreženje in sodelovanje vseh sedmin RLL-jev, kot bomo tudi organizirali strokovni ekskurziji.

Projekt se je začel izvajati v mesecu februarju 2016 in bo trajal 30 mesecev do avgusta 2018.