SEZNAM POBRATENJ

Na spodnji povezavi objavljamo seznam pobratenj, ki smo ga na Skupnosti občin Slovenije pripravili na podlagi spremljanja odgovorov občin in medijskih objav. Seznam pobratenj slovenskih občin zaradi svoje obsežnosti in nenehnega spreminjanja, ni popoln. Zato pozivamo občine, katere imajo sklenjena pobratenja, da seznam pregledajo in nam morebitne spremembe sporočijo na info@skupnostobcin.si.

POBRATENJE ali TOWN TWINNING

Pobratenje občin (ang. towntwinning) je projekt, namenjen občinam iz različnih držav, da se povežejo in si tako izmenjajo izkušnje, si medsebojno pomagajo ter delijo primere dobre prakse. Pobratenje sledi zamisli o dolgotrajnem prijateljstvu dveh občin, na katero naj ne bi vplivale tako politične razmere, kot tudi ne občasne diference.

Idejni začetki pobratenja segajo v daljno leto 1951, ko je Jean Bareth, eden izmed ustanoviteljev CEMR (Council of European Municipalities and Regions), definiral pomen povezovanja občin kot razmerje med dvema občinama, kateri stremita k enotni Evropi, skupno soočata s problemi in utrjujeta ter razvijata prijateljske vezi med njima.

Institut pobratenja ne pogojuje velikosti občin, zato ni ovir, da se med seboj povežejo tako  majhne občine kot tudi tiste največje, mestne. Je izredno prilagodljivo orodje, preko katerega se občine povežejo iz večih razlogov. Ali je to kultura, turizem, umetnost, šport, lokalni razvoj, mladina, socialna dejavnost.  Kakršnikoli je že povod, pobratenje prinese občinam mnogo koristi. Povezuje prebivalce obeh občin, spoznava se jezik, turizem, predvsem pa se delijo in izmenjavajo izkušnje, pri vsem pa se poudarja medkulturni dialog in spoštovanje, da smo navkljub mejam vsi enaki in različni. Več o pobratenjih najdete v prispevku Medobčinska pobratenja v bazi znanja.

Tudi na Skupnosti občin Slovenije prejemamo različna povpraševanja po sodelovanjih iz drugih evropskih občin in mest. Vodimo seznam pobratenj slovenskih občin, ki pa zaradi svoje obsežnosti in nenehnega spreminjanja, ni popoln. Zato pozivamo občine, katere imajo sklenjena pobratenja, da seznam pregledajo in nam morebitne spremembe sporočijo na info@skupnostobcin.si.

V okviru programa Evropa za državljane (EZD), za katerega podporo v Sloveniji zagotavlja CMEPIUS, se prav tako vzpodbuja srečanja državljanov v okviru pobratenja mest in tematsko povezovanje pobratenih mest. Program EZD je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja.  Program omogoča različne projekte: od srečanj državljanov pobratenih mest, mednarodnih tematskih konferenc mrež pobratenih mest do pilotnih projektov posvetovanja državljanov in transnacionalnih projektov, za katere dajo pobudo organizacije civilne družbe. Upravičeni prijavitelji so občine, nepridobitne organizacije ter organizacije civilne družbe iz držav EU ter Hrvaške, Makedonije in Albanije.

Občine, ki si želijo poiskati partnersko občino, si lahko pri tem pomagajo s spletno stranjo http://www.twinning.org, katera ponuja pomoč evropskim lokalnim oblastem pri iskanju novih partnerjev za pobratenje občin po celi Evropi in informacije o pobratenju občin. Portal je na voljo v dvajsetih jezikih, ponuja pa informacije o pobratenju na splošno in o možnostih financiranja, ki jih predlaga Evropa za državljane. Vsebuje tudi mednarodno sekcijo o pobratenju mest po svetu.