Covenant capaCITY

Triletni program »Krepitev zmogljivosti lokalnih uprav za pospeševanje lokalnih podnebno-energetskih ukrepov – od načrtovanja do ukrepov in monitoringa” se je pričel izvajati junija 2011 zaključil pa se bo maja 2014.
Covenant capaCITY sprejema izziv povečevanje energetsko trajnostno naravnanih skupnosti po Evropi. To dosegamo tako, da vam nudimo celovit evropski program za krepitev zmogljivosti za lokalne skupnosti, za podporo v vseh fazah izvedbe trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) – od motivacije, načrtovanja, izvajanja, monitoringa do evalvacije. S tem usposabljamo in podpiramo občine za podpis Konvencije županov – povezujemo občine in regije ter njihove podpornike.

COVENANT capaCITY ima odslej tudi svojo spletno stran!