ICC - Izziv inteligentnih mest

100 Intelligent Cities ChallengeIzziv inteligentnih mest (ICC) je pobuda Evropske komisije, ki združuje 126 mest s ciljemda bi z naprednimi tehnologijami dosegli inteligentno, družbeno odgovorno in trajnostno rast. ICC je del širšega podpornega sistema EU za udejanjanje evropskega zelenega dogovora, izgradnjo gospodarstva, ki deluje za vse ljudi, in Evrope, primerne digitalni dobi.

2,5-letni program temelji na uspehu Digital Cities Challenge, ki je 41 mestom v EU pomagal razviti strateško vizijo in načrt za digitalno preobrazbo. Mesta, ki sodelujejo v ICC, si želijo postati gonilna sila za oživitev gospodarstva, ustvariti nove poslovne priložnosti in izboljšati trajnost in odpornost svojih mest in lokalnega gospodarstva s pomočjo naprednih tehnologij, prekvalifikacije in izpopolnjevanjem delovne sile. Pobudi se je pridružila tudi Skupnost občin Slovenije skupaj z 12 članicami in sicer občinami Ajdovščina, Črna na Koroškem, Grosuplje, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica in Vojnik.

Skupnost občin Slovenije, ki sicer združuje 179 občin je v okviru strateškega partnerstva 4P DIH s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v začetku leta 2020 izvedla analizo stanja v lokalnih okoljih in tako dobila boljši uvid v izzive, potrebe in priložnosti občin, kar je bila motivacija za konzorcijsko prijavo na poziv ICC. Z izkušnjami Covid-19 pa imajo občine dodatno motivacijo in priložnost, da ponovno ocenijo resnične potrebe v svojih lokalnih okoljih.

S podporo ICC želimo pripraviti akcijski načrt za vzpostavitev platforme za občine, zgrajene iz že obstoječih EU gradnikov, s podatkovnim jezerom, kamor oddajajo ali od koder lahko uporabljajo podatke za poročanje, vizualizacijo, analitiko. Platforma se lahko uporablja tudi kot trgovina z aplikacijami za občine in njihove deležnike, kjer so pametna orodja na voljo kot storitve na zahtevo, v skladu s poslovnim modelom, ki bo razvit po meri konzorcija. Posamezne konzorcijske občine se bodo v svojih lokalnih ekosistemih posvetile vsebinskim področjem, katerim določanje prioritet bo ena prvih nalog.

V okviru izvajanja ICC projekta bodo ob prilagojenih nasvetih različnih strokovnjakov sodelujočim občinam in mestom na voljo priložnosti za mreženje in srečanja skupnosti, dostop do usposabljanj, spletnih orodij in smernic mest mentorjev ICC. Za opredelitev vizije in načrta za izvedbo vsakega mesta bo program ICC temeljil na oceni prednostnih vprašanj in potreb vsake sodelujoče občine.

Projekt se je začel izvjati koncem septembra 2020.

Aktualne novice projekta “ICC”

  • 22.06.2021.

Akcijski načrt za Lokalne zelene dogovore

Danes, 22.6.2021 je bil na spletnem dogodku za evropske županje in župane, ki ga je skupaj s projektom ICC gostil Odbor regij predstavljen Akcijski načrt za Lokalne zelene dogovore. Z zelenim dogovorom EU (European Green deal – EGD) si je Evropska komisija zastavila ambiciozen cilj, da bi Evropa postala prva podnebno nevtralna celina na svetu…
  • 03.05.2021.

Okrogla miza – Pakt za spretnosti

28. aprila 2021 se je več mest in predstavnikov Izziva za inteligentna mesta (ICC) sestalo na tretji, spletni okrogli mizi za pakte strokovnjakov. Okrogla miza je zbrala več članov ESER in ICC s strokovnim znanjem na področju izpopolnjevanja in preusmeritve, zlasti tiste, ki so se uradno pridružili Paktu za spretnosti. Okrogla miza je bila organizirana…
  • 30.03.2021.

Medskupina URBAN in ICC o načrtu za okrevanje in odpornost 

Medskupina URBAN v Evropskem parlamentu je 26. marca izvedla seminar z ICC o načrtu za okrevanje in odpornost. Medskupina URBAN je med-strankarska in med-področna skupina v Evropskem parlamentu, ki razpravlja o urbanih vprašanjih in združuje evropske poslance iz vseh političnih strank. Splošni cilj medskupine URBAN je zagotoviti, da se problemi,…
  • 28.01.2021.

ICC Tematsko srečanje na temo obnove

V okviru ICC aktivnosti je 26.1.2021 potekalo spletno tematsko srečanje na temo obnove. Udeležilo se ga je več kot 70 udeleženk in udeležencev evropskih ICC mest. Na kratko delimo naslovljene vsebine. Dana Eleftheriadou (Evropska komisija) je pozdravila udeležence in predstavila tematsko srečanje o prenovi. Poudarjeno je bilo, da je prenova ključna…
  • 05.11.2020.

Sestanek slovenskih ICC občin s Porto Digital na temo platforme

Dobra ideja je da se občine, ki rabijo platforme preko SOS povežejo in združijo kadrovske in finančne vire, vzpostavijo skupno zasnovo za odprto, modularno platformo. Takšno skupno zasnovo oz. arhitekturo, lahko zainteresirane občine z izbiro njim zanimivih modulov uporabijo, vse pa imajo enako strukturo, enake tipe baz podatkov, enake mehanizme za…
  • 16.10.2020.

Vrh županov ICC

14. oktobra je potekal Vrh županov ICC je 130 županov in podžupanov potrdilo svojo politično naklonjenost pri gradnji bolj zelenih, digitalnih in prožnejših mest prek ICC. Udeležili so se ga tudi župani slovenskih občin, ki sodelujejo v ICC projektih. V ICC konzorciju SOS je 12 občin in sicer Ajdovščina, Črna na Koroškem, Grosuplje, Kanal ob…
  • 04.10.2020.

1. ICC mestni laboratorij

Skupnost občin Slovenije skupaj z 12 svojimi članicami, in sicer občinami Ajdovščina, Črna na Koroškem, Grosuplje, Kanal ob Soči, Kočevje, Laško, Logatec, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Škofljica in Vojnik, sodeluje v evropskem projektu Izziv 100 inteligentnih mest, katerega namen je, da mesta in občine, iz različnih…