Medkulturno razumevanje, toleranca in demokratična udeležba državljanov na lokalni in evropski ravni, so glavne teme in cilji projekta CAPE AB. Ob povečanju ksenofobnega dogajanja v Evropi in vse večjih potreb prebivalstva za podporo, sodelovanje in udeležbo na lokalnem nivoju, bo projekt izvajal vrsto delavnic in informativnih srečanj za občine in državljane v 7 evropskih državah (AT, IT, SI, HR, HU, BiH, RS) z jasnim regionalnim poudarkom na jadransko-balkanski regiji.

Skozi delavnice bodo udeleženke in udeleženci razpravljali o možnostih za odpravo ksenofobije in razvijali medkulturno razumevanje s transnacionalnim sodelovanjem občin, obenem pa spoznavali kakšne so možnosti in priložnosti demokratične udeležbe na lokalni in evropski ravni. Prav tako se bo na vseh delavnicah spodbujala razprava o prihodnosti Evrope. Poleg usposabljanj in delavnic, bomo v sklopu projekta razvili zbirko dobrih praks na področju transnacionalnega sodelovanja in demokratičnega sodelovanja, ki bo bralcem na voljo tudi v tiskani obliki in preko spletnega mesta projekta. Zaključna konferenca projekta bo omogočila mreženje in povezovanje državljanov in občin iz vse sodelujoče regije.