ESPON CC METHODOLOGY FOR TOURISM

V okviru programa ESPON 2020, katerega cilj je spodbujanje evropske teritorialne razsežnosti pri razvoju in sodelovanju z zagotavljanjem dokazov, prenosa znanja in učenja politik za javne organe in druge politične akterje na vseh ravneh, je bil 16. 4. 2019 objavljen razpis, katerega vsebino so sooblikovale tri slovenske občine, Bled, Brežice in Divača, Skupnost občin Slovenije, Hrvaško združenje mest in italijanska razvojna agencija Impores ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je kot vodilni deležnik oddal prijavo za izdelavo ciljne analize.

Glavni cilj analize je bil zagotoviti empirično podlago za destinacije in pomagati lokalnim odločevalcem oceniti njihov položaj in opredeliti šibke točke v zvezi s trajnostnim turizmom na zadevnih območjih. Rezultat omogoča analizo nosilnih zmogljivosti turizma na podlagi inovativnih in razpoložljivih kazalnikov, vključno s prihodi turistov, internetnimi podatki, pregledi socialnih medijev, sezonskostjo in onesnaženjem z uporabo velikih podatkov, novih tehnologij, umetne inteligence in visoko zmogljivega računalništva (HPC), za upravljanje katere koli evropske turistične destinacije.

Projekt je prinesel tudi priporočila predvsem regionalnim in lokalnim strokovnjakom, pa tudi evropskim, o tem, kako prepoznati in preučiti specifični teritorialni kontekst in posebnosti za merjenje nosilnih zmogljivosti turističnih destinacij po vsej Evropi za boljše upravljanje in načrtovanje.

Gradivo:

 

Aktualne novice projekta “ESPON TURIZEM”

  • 06.08.2020.

3. Sestanek deležnikov ESPON projekta CC Tourism

Na spletnem orodju zoom je potekal drugi sestanek deležnikov in strokovnjakov projekta v okviru ESPON, v katerem sodelujejo 3 države, Slovenija, Hrvaška in Italija. V projektu se razvija metodologija za opredelitev nosilnih zmogljivosti turističnih destinacij. Sestanek, ki je potekal 15.7.2020 je bil prvi po epidemiji, ki je izredno zaznamovala prav…
  • 16.01.2020.

2. sestanek ESPON CC Turizem v Brežicah

16. januarja 2020 je v Brežicah potekal drugi sestanek ESPON projekta za pripravo metodologije za izračun nosilnih zmogljivosti za občine oz. destinacije. Zbrane predstavnike deležnikov, opazovalcev in konzorcija strokovnjakov sta pozdravili podžupanja Občine Brežice Mila Levec in Jasna Radič iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot…
  • 11.12.2019.

ESPON – UVODNO POROČILO

Konzorcij zunanjih strokovnjakov je pripravil uvodno poročilo. Poročilo je pripravljeno v petih poglavjih: 1 Ozadje in struktura poročila 2 Metodološki okvir nosilne zmogljivosti 3 Cilji in potrebe deležnikov 4 Pristop k študijam primerov 5 Delovni načrt Poročilo je načrt zunanjih izvajalcev, kako bodo pripravili študijo in izvedli aktivnosti. Na…
  • 16.11.2019.

ESPON – interes opazovalcev

Na Kick-off sestanku ESPON projekta “Carrying capacitx methodology for tourism”, ki je potekal 11.11.2019 v prostorih MGRT v Ljubljani, so se deležniki, predstavniki ESPON sekretariata in konzorcij zunanjih strokovnjakov dogovorili za odprto delovanje in vključevanje zainteresiranih občin ter drugih institucij v obliki opazovalcev. To pomeni,…
  • 11.11.2019.

ESPON – Turizem kick-off sestanek

V ponedeljek, 11.11.2019 je v Ljubljani potekal Kick-off sestanek ESPON-Turizem projekta, kjer so izbrani zunanji izvajalci predstavili svojo prijavno nalogo, na podlagi katere so bili izbrani. Konzorcij zunanjih izvajalcev sestavlja: ÖIR (Österreichisches Institut für Raumplanung) – vodilni konzorcija Modul University Vienna, Ekonomska fakulteta…