Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje

Visoko kakovost predšolske vzgoje je potrebno zagotoviti že v prvih letih institucionalnega varstva otrok, saj le ta pomembno vpliva na nadaljnji razvoj otrok. Zato od oktobra 2017 Skupnost občin Slovenije in šest partnerjev iz Nemčije, Italije, Madžarske in Avstrije sodeluje v projektu »Qualipaed«, katerega namen je razvoj Evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. Z evropsko oznako kakovosti za vrtce in jaslice se želi doseči še kvalitetnejšo izobraževalno in varstveno delo v predšolski vzgoji. Na koncu projekta bi bila oznaka oblika certifikata o kakovosti v posamezni ustanovi za predšolsko vzgojo in bila oblika podpore pri zagotavljanju kakovostnega dela.

V prvem koraku projekta je pomembno, da partnerji ugotovimo, kako vzgojitelji, starši in ustanovitelji ocenjujejo različna merila kakovosti pri vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok in kako pomembna so ta zanje. Namreč pojem kakovosti na področju izobraževanja različni deležniki razumejo ali opredeljujejo zelo različno, prav tako je za kakovost odločilnih veliko različnih kriterijev. Glede na navedeno bo izvedena obširna anketna raziskava med vsemi ciljnimi skupinami v vseh partnerskih državah. Z njo bo mogoče zaznati različne perspektive, predvsem pa določiti regionalne kakor tudi za posamezno državo specifične kriterije. Ugotovitve se bodo nato upoštevale pri nadaljnjem razvoju oznake kakovosti in pri izdelavi kataloga kriterijev.

Ob upoštevanju specifik za posamezno državo in kataloga kriterijev bo pripravljen priročnik z navodili, kako se kriteriji preverijo in kako pridobiti oceno kakovosti na podlagi podrobne analize. Pri tem ni namen, da bodo vidni zgolj standardi kakovosti, temveč tudi prednosti in slabosti posameznega zavoda. Naslednji korak pa bo podal nasvete za vzgojitelje in možnosti za njihove ukrepanje.

Projektni partnerji smo prepričani, da se lahko s tem projektom naredi pomemben korak k še  kvalitetnejšemu izobraževanju v predšolski vzgoji. Cilj je, da imajo vse države članice EU dostop do „enotne“ oznake kakovosti in se tako po vsej Evropski uniji  kakovost izboljša, postane vidna in se prav tako trajno ohrani.

Časovnica:

  • april – maj 2018: izvajanje anketnega vprašalnika v vseh partnerskih državah
  • poletje 2018: ovrednotenje anketnih vprašalnikov in preučitev kriterijev – izdelava kataloga kriterijev za kakovost v zavodih za predšolsko vzgojo.
  • od marca 2018 naprej: izdelava priročnika za oznako kakovosti. Ta bi naj vseboval natančne napotke za postopek certificiranja, smernice in nasvete. Izdelava priročnika je osrednji cilj projekta in bo povzemal vse potrebne informacije za kasnejšo uporabo oznake kakovosti v partnerskih državah.
  • poletje 2018: pripravljen politični strateški dokument, ki bo določal konkretna politična priporočila za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti v prihodnosti, ter bo obravnaval vključitev oznake kakovosti v obstoječe strukture upravljanja.
  • junij 2019: izvedba izobraževanja o oznaki kakovosti. Pri tem bo 12 udeležencev iz petih držav partneric usposobljenih za izvajanje procesa certificiranja v državah partnericah.
  • poletje/jesen 2019: predvidena zaključna konferenca, na kateri bodo predstavljeni vsi glavni rezultati projekta. Na konferenci bo s ključnimi deležniki kakor tudi s pomembnimi političnimi odločevalci potekala razprava o oznaki kakovosti.

“Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Odgovornost za vsebino te objave nosi avtor sam; Komisija ni odgovorna za nadaljnjo uporabo informacij, ki jih vsebuje objava.”

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Partnerji:

 

              

Aktualne novice projekta “Qualipaed”

  • 30.05.2019.

Zadnji sestanek partnerjev projekta Qualipaed

27. in 28. maja je v mestu Mestre v Italiji potekal še zadnji sestanek projektnih partnerjev projekta Qualipaed. Na sestanku so partnerji dogovorili končno vsebino priročnika za oznako kakovosti v vrtcih, ki bo povzemal vse potrebne informacije za kasnejšo uporabo oznake kakovosti v partnerskih državah. Prav tako so članice in člani govorili o…
  • 16.01.2019.

Povabilo k sodelovanju pri projektu »Qualipaed« – podaljšan rok

Skupnost občin Slovenije od oktobra 2017 s šestimi partnerji iz Nemčije, Italije, Madžarske in Avstrije, sodeluje v projektu »Qualipaed«, katerega namen je razvoj Evropske oznake kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje. V sklopu projekta je predvideno izobraževanje 2 oseb v mestu Strobl, Avstrija, ki bi na podlagi tega bili usposobljeni…
  • 19.10.2018.

Srečanje partnerjev v projektu Qualipaed na Madžarskem

V okviru projekta Qualipaed je 11. in 12. oktobra 2018 potekal tretji sestanek projektnih partnerjev v Sombotelu na Madžarskem. Članice in člani projektnega konzorcija so se seznanili z analizo podatkov in rezultatov pridobljenih iz anketnih vprašalnikov staršev in pedagoških delavcev v vrtcih v partnerskih državah. Prav tako je bila na sestanku…