Kratek opis projekta

Projekt NIMSEC – na poti k večji energetski učinkovitosti občin.

Z začetnim sestankom v Moravskih Toplicah konec marca 2008 se je pričela izvedba projekta NIMSEC. Poleg partnerjev iz Španije, Bolgarije in Hrvaške so v projekt vključeni tudi slovenski partnerji iz Skupnosti občin Slovenije, zavoda Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci ter Lokalne energetske agencije za Pomurje, katera mednarodni projekt tudi koordinira. Na sestanku so partnerji v projektnem konzorciju dorekli podrobnosti celotne izvedbe projekta in odgovornosti partnerjev pri posameznih vsebinah.

Namen projekta NIMSEC (akromin od Novel and Integrated Model For Sustainable Energy Communities) ali v slovenskem prevodu noveliran in celostni model energetsko trajnostnih občin je vplivanje in delovanja v smeri premostitve ovir med strateškimi dokumenti in konkretnimi projekti na lokalni ravni.

Osnovni cilj projekta je izboljšanje energetske učinkovitosti na lokalni ravni in povečanje skupnega dela energije iz obnovljivih virov. Ta cilj se bo izvedel skozi niz ukrepov kot so:

  • izvedba analize energetske bilance na področjih povezanih z projektom;
  • osnovanje modela energetsko trajnostnih občin s strategijo ukrepov energetske učinkovitosti in pilotnih aktivnostih. Le-ti med drugim vključujejo tudi postavitev t.i. pametne energetske hiše;
  • implementacija konkretnih tržnih ukrepov s sporazumi in zavezami na treh strateških področjih, tj. na lokalni in regionalni upravi, industriji/kmetovanju in širši skupnosti;
  • on-line izobraževanje, namenjeno inženirjem, energetikom in drugim zainteresiranim posameznikom, ki ga bo izvedla tehnična fakulteta Univerze v Salamaki;
  • izvedba promocijskih, ozaveščevalnih in diseminacijskih aktivnosti.

Poleg omenjenih treh partnerjev iz Slovenije bodo projekt v ostalih vključenih državah izvajali še: Tehnična fakulteta Zamora Univerze v Salamanki, Energetska agencija iz Cadiz in podjetje Soluciones Renovables S.L iz Španije; Občina Karlovo in Regionalna energetska agencija Pazardjik iz Bolgarije ter Regionalna razvojna agencija Medžimurske županije in Končar gospodinjski aparati d.d. iz Hrvaške. Ukrepi, ki so predlagani v okviru projekta, bodo skladno s tem realizirani v štirih regijah, v katerih delujejo člani konzorcija, predvsem v Pomurju v Sloveniji, Cadizu v Španiji, Karlovo v Bolgariji in Medžimurju na Hrvaškem.

Ciljne skupine projekta so posamezne lokalne samouprave, industrijski in kmetijski subjekti, profesionalna združenja inženirjev in inštalaterjev ter študentov na študijih povezanih z energetiko.

Izvedba projekta se je formalno začela januarja letos in bo trajala do februarja 2010 leta.

 

RTEmagicC_eaci-prava.JPG

RTEmagicC_inteligente_energy.JPG