CircularPSP združuje 7 naročnikov iz 7 držav (Nemčija, Finska, Turčija, Švedska, Irska, Portugalska, Slovenija), ki predstavljajo 45 milijonov državljank in državljanov, ki bodo vložili 5,64 milijona evrov v raziskave in razvoj, da bi se spopadli s skupnim izzivom pospeševanja digitalnega prehoda v krožno gospodarstvo (ang. Circural Economy, CE).

Poleg zgoraj navedenih držav projekt podpira prednostni partner iz Združenega kraljestva, vključno s prestolnicami z globalnim vplivom (Berlin, Helsinki, London, Istanbul). Projektni konzorcij zastopa evropske partnerje, ki so vodilni v znanosti kot tudi v praksi na področju prehoda v krožno gospodarstvo in pred-komercialnega naročanja (ang. Pre-commercial procurement, PCP).

Cilj projekta je zagotoviti novo zeleno digitalno javno storitev in podatkovno platformo (ang. Public service platform, PSP), ki bo celotnemu delovanju občin (mest) in lokalnemu gospodarstvu (trgu) omogočala izbiro, odpiranje ter uporabo obstoječih in novih podatkov. Platforma, bi kot projektni rezultat podpirala poslovne procese in delovne tokove za hitrejše in obsežnejše načrtovanje, naročanje in izvajanje inovativnih rešitev krožnega gospodarstva po vsej Evropi – z drugimi besedami skalabilna platforma javnih storitev kot storitev za mestno organizacijo (Circular City Platform: CCP) in lokalno tržno gospodarstvo (Circular Market Platform: CMP).

Izvajanje projekta: 3 leta (1. januar 2023 – 31. december 2025, oz. ob podaljšanju do marca 2026)

Uradna spletna projektna stran: Circular-PSP – Home (circularpsp.eu)

Pomembnejši dogodki:

  1. Posvetovanje na odprtem trgu Slovenije – 18. maj 2023 med 10.00 in 11.30 (Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana)

Sredstva (5,64 mio evrov) bodo na voljo v okviru večstopenjskega postopka pred-komercialnega naročanja (PCP). Vse zainteresirani deležniki so vabljeni, da se udeležijo dogodkov za odprto tržno posvetovanje (Open Market Consultation – OMC) in se seznanijo z izzivom in postopkom. Dodatne informacije so na voljo tukaj.

Izvedel ga bo slovenski partner SOS v sodelovanju z zunanjimi partnerji in strokovnjaki.

2.  Posvetovanje na odprtem trgu (mednarodno) – 22. junij 2023 od 10.00 do 12.00 (online)

Izvedel ga bo vodilni projektni partner Empirica, Communication and Technology Research.

 

Aktualne novice projekta “CircularPSP”

  • 22.09.2023.

Krožno gospodarstvo je proces

Kot navaja doc. dr. Urška Fric iz Fakultete za informacijske študije v Novem mestu v članku Specializirane revije za trajnostni razvoj ESG (stran 28) se je treba zavedati »da je krožno gospodarstvo proces in ni prisoten le takrat, ko se nekje pojavi nek odpadek. Premišljeno moramo torej razmišljati o tem, kakšne so možnosti, da odpadka ne…
  • 12.06.2023.

V sklopu mednarodnega projekta CircularPSP 5,64 milijonov evrov digitalnim inovacijam na področju prehoda k krožnemu gospodarstvu

Maribor, 12. 6. 2023 – Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Energetsko Agencijo za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) vabi vsa zainteresirana mesta, organizacije in podjetja, ki jih zanima krepitev zmogljivosti za prehod v krožno gospodarstvo, da se udeležijo Posvetovanja na prostem trgu v okviru projekta. CircularPSP, ki bo dne 22.6.2023…
  • 24.03.2023.

Krožno gospodarstvo in predkomercialno javno naročanje

V četrtek in petek, 23. in 24. marca 2023 je v Bonnu v Nemčiji potekalo prvo fizično srečanje partnerjev projekta CircularPSP, katerega se je udeležila tudi predstavnica SOS​. Triletni projekt je sofinanciran iz programa Horizon 2020, njegov cilj pa je skozi proces predkomercialnega javnega naročanja ustvariti platformo javnih storitev za krožne,…