EMVI - Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja

Projekt EMVI –  Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja je financiran iz naslova čezmejnih ukrepov na področju azila, migracij in integracij (AMIF-2020-AG). Poleg SOS je v projekt vključenih še 11 partnerjev iz 5 evropskih držav: Občina Lustenau (Avstrija), Občina Empoli (Italija), Občina Berlin Mitte (Nemčija), Svetovalni svet za migrante mesta Gradec (Avstrija) in tri migrantske organizacije: Kulturno društvo Gmajna (Slovenija), MoveGLOBAL eV (Nemčija), ADYFE (Avstrija) ter štiri organizacije civilne družbe: Südwind (Avstrija), Symbiosis (Grčija), COSPE (Italija), Mirovni inštitut (Slovenija).

Glavni cilj projekta je opolnomočiti migrantske skupnosti tako z veščinami kot z organizacijskimi strukturami, ki bi jim zagotovile polno sodelovanje v demokratičnem procesu.

Projekt se osredotoča na krepitev zmogljivosti migrantov (s poudarkom na ženskah) za politično pismenost in participacijo ter na krepitev zmogljivosti javnih lokalnih administracij, ki jim ponuja inovativna orodja za vključevanje migrantov. Namen tega projekta je omogočiti in povečati sodelovanje migrantov pri oblikovanju in izvajanju ukrepov na političnemu področju, tam kjer jih neposredno zadevajo – v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji in Sloveniji – ter približati vprašanja lokalnim, nacionalnim in nosilcem odločanja v EU.

Cilji projekta so povečati udeležbo migrantov na podlagi opolnomočenja migrantov, da postanejo akterji vključujočih politik, povečati zmogljivost lokalnih in regionalnih oblasti za učinkovito posvetovanje z migranti in vzpostavitev inovativnih orodja za sodelovanje in odpreti nove prostore za glasove migrantov in strukturiranih načinov posvetovanja.

V sklopu projekta se bodo izvedle študijske ekskurzije v partnerskih mestih in končno zagovorniško potovanje v Bruselj, vključno z okroglo mizo v Evropskem parlamentu za izmenjavo ugotovitev in zagovarjanje zahtev.

Skupnost občin Slovenije bo kot partnerica v projektu pridobivala izkušnje pri partnerskih institucijah ter jih preko svojih komunikacijskih kanalov, stikov z občinami članicami posredovala v lokalno okolje in slovenskim institucijam, ki na tem področju delujejo v občinah.

Več o projektu najdete s klikom tukaj

Aktualne novice projekta “EMVI – Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja”

  • 17.11.2023.

Na študijskem obisku v Bruslju o politikah vključevanja migrantov

V sklopu projekta EMVI –  Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja, je med 14.11. in 16.11.2023 potekal študijski obisk v Bruslju. Namen projekta EMVI, v katerem je eden izmed projektnih partnerjev tudi SOS, je omogočiti in opolnomočiti sodelovanje migrantov pri oblikovanju in izvajanju politik, ki jih neposredno zadevajo – v…
  • 06.11.2023.

Pilotna platforma DECIDIM : krepitev politične participacije migrantov

V okviru projekta Empowering Migrant Voices on Integration and Inclusion Policies (EMVI), ki spodbuja politično participacijo migrantov na lokalni in občinski ravni, je bila vzpostavljena pilotna platforma imenovana DECIDIM Ljubljana za e-participacijo. Namenjena je povečanju političnega glasu migrantov, ki živijo v mestni občini Ljubljana….
  • 25.04.2023.

V Empoliju o vključenosti migrantov v lokalna okolja

Med 19. in 21. aprilom 2023 je v Italiji, v mestu Empoli, potekala študijska ekskurzija projektnih partnerjev v projektu EMVI ( Empowering Migrant Voices on Integration and Inclusion Policies – Krepitev migrantskih glasov v politikah vključevanja). Županja mesta Empoli, Brenda Barnini je uvodoma izrekla dobrodošlico projektnim partnerjem in…
  • 10.03.2023.

Z Mestno občino Ljubljana o vzpostavitvi Sveta za integracijo migrantov

Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna in Skupnost občin Slovenije, slovenski partnerji v projektu EMVI, smo na Mestno občino Ljubljana (MOL) naslovili pobudo za sodelovanje pri vzpostavitvi sveta za integracijo migrantov. V četrtek, 9. 3. 2023 je na povabilo podžupana MOL, Dejana Crneka na to temo potekal skupni sestanek projektnih partnerjev EMVI…
  • 10.03.2023.

Z Mestno občino Ljubljana o vzpostavitvi Sveta za integracijo migrantov

Mirovni inštitut, Kulturno društvo Gmajna in Skupnost občin Slovenije, slovenski partnerji v projektu EMVI, smo na Mestno občino Ljubljana (MOL) naslovili pobudo za sodelovanje pri vzpostavitvi sveta za integracijo migrantov. V četrtek, 9. 3. 2023 je na povabilo podžupana MOL, Dejana Crneka na to temo potekal skupni sestanek projektnih partnerjev EMVI…
  • 06.05.2022.

Svetovalni odbor za migrante Gradec kot primer dobre prakse dela z migranti

V okvira projekta EMVI je med 4. in 6. majem 2022 potekalo prvo projektno srečanje v Gradcu. Avstrijski ekipi iz Lustenaua, Dunaja in Gradca (Südwind in Svetovalni odbor za migrante) so se pridružili sodelujoči iz Nemčije, Italije, Grčije in Slovenije. Slovenski partnerji v projektu smo Skupnost občin Slovenije, Mirovni inštitut in Društvo Gmajna….