3D javne razgrnitve

3D javne razgrnitve

Povzetek projekta

Identificirali smo velik problem pri objavljanju javnih prostorskih razgrnitev. Težave nastajajo predvsem zaradi slabe komunikacije med občino in občani/prebivalci, ki želijo v postopkih prostorskih razgrnitev aktivno sodelovati.

Menimo, da je rešitev spletni portal 3D javne razgrnitve z vgrajeno napredno platformo za prikaz realističnega prostora RS. Predstavljal bo centralno bazo vseh prostorskih razgrnitev – vseh dokumentov v postopku razgrnitev in umeščen 3D model objekta v realistično okolje RS, ki ga bo mogoče urejati. Občani/prebivalci bodo imeli tako dobro predstavo kako bo predlagani oz. novonastajajoči objekt vplival na okolico, imeli pa bodo tudi možnost oddati svoje komentarje. Dodatno bo v spletni portal vgrajen napredni modul za medsebojno komunikacijo in podporo med uporabniki z občin (SOS Tabla). Občine zato na predlagane rešitve projekta 3D-JR gledajo pozitivno in jih podpirajo (predhodno izvedena raziskava).

Cilji

Cilj projekta je občanom/prebivalcem zagotoviti transparentne postopke prostorskih razgrnitev, kjer bodo imeli možnost aktivnega sodelovanja z oddajanjem svojih komentarjev. S tem bomo posredno razbremenili občine, saj bodo uporabnikom vse informacije na voljo na spletnem portalu 3D javne razgrnitve. V ozadju spletnega portala bo deloval modul za komunikacijo in podporo uporabnikom iz občin, ki bodo na ta način med seboj lažje širili informacije v smislu pomoči.

Poleg prostorskih razgrnitev pa želimo v okviru projekta 3D-JR uporabnikom na spletnem portalu v 3D realističnem prostoru ponuditi tudi enostaven pregled geoinformacijskih podatkov, s katerimi razpolagajo MOP, GURS in občine in so obvezni kot podlaga javnim prostorskim razgrnitvam.

Več o projektu na www.3dprostor.si.