Mreža občinskih svetnic

 

IME, PRIIMEK OBČINA ZNANJA INTERESNA PODROČJA KONTAKT
Alenka Resinovič Reza Domžale
 • nastop pred kamero
 • javno nastopanje
 • lobiranje
 • branje proračuna
 • diplomacija
 • vodenje politične stranke
 • predvolilna kampanja
 • razvoj občine
reza@reza.si
Aleša Kovač Murska Sobota
 • proračun
 • kultura
 • gospodarstvo
 • družbene dejavnosti
alesa.kovac@amis.net
Anita Čebular  Šmarje pri Jelšah
 • projektni management
 • turizem
 • vzpostavljanje čezmejnih partnerstev
 • komunala
 • kultura
 • šport
 • turizem in družbene dejavnosti
 • retorika
anita.cebular@gmail.com
Anita Gorinšek Starše
 • proračun
 • postopki javnega naročanja
 • poznavanje javne uprave
 • delovanje občine in njenih organov
 • poznavanje zakonodaje
 • razpisi za EU sredstva in projekti
 • izvajanje ukrepov iz gospodarstva, kmetijstva
 • projektni management
 • zakonodajne novosti
 anita.gorinsek@gmail.com
Bojana Kralj Kos Polzela
 • ekonomija
 • računovodstvo
 • proračun
 • kultura
 • šport
 • gospodarstvo
avtohisa.kos@siol.com
Darja Delavec  Preddvor
 • organizacija dogodkov
 • planiranje stroškov
 • razvoj turistične destinacije
 • dobra blagovna znamka
 • proračun
 • delovanje občine
 • projekti
 • kultura, šport, turizem
 dadelavec@gmail.com
Daša Kovačič Beković Celje
 • mednarodni odnosi
 • zdravstvo
 • proračun
 • komunala
 • kultura
 • šport
 • mednarodni odnosi
 • zdravstvo
dasakovacic@gmail.com
Dragica Centrih Miklavž na Dravskem polju
 • pridobivanje volivcev
 • pomoč bolnim in socialno šibkim
 • komunala
 • sociala
 dragica.centrih@gmail.com
Duška Klančar Litija
 • proračun
 • komunala
 • zakonodaja
 • sociala
duska7777@gmail.com
Erika Drobnič Železniki
 • bančništvo
 • ekonomija
 • gospodarstvo
 • podjetništvo
 • inovacije
 • proračun
 • komunala
 • vodenje odborov
erika.drobnic@siol.net
Helena Kujundžić Lukaček Mestna občina Maribor
 • finance
 • pravo
 • organizacije
 • psihologija
 • šolstvo
 • vodenje
 • javna uprava
 • finance
 • javna uprava
 • proračun
 • kultura
 • šolstvo
helenakl888@gmail.com
Jasna Vesel Kočevje
 • psihologinja (svetovanje, delavnice, šolstvo)
 • mediatorka
 • proračun
 • kultura
 • opolnomočenje žensk
 • komunikacija z javnostjo
  jasna.vesel@guest.arnes.si
Jasna Vodnik Uršič Logatec
 • mikro podjetništvo
 • pridobivanje občinskih sredstev za društva
 • uporaba davčnih predpisov v praksi
 • proračun, bilance
 • proračun
 • komunala
 • retorika
jasna@avatara.si
 Jelena Aleksič Medvode
 • Strateško komuniciranje
 • politični marketing
 • organizacija kampanj in dogodkov
 • politični sistem, LS
 • okolje in prostor
 • razvojno načrtovanje
 • družbene dejavnosti
 • mladina
 • gospodarstvo
 • podjetništvo
 • turizem
jel.aleksic@gmail.com
 Jelka Jamnikar Slovenska Bistrica
 •  finance
 • proračun
 • komunala
 • kultura
 • šport
marjan.jamnikar@t-2.net
Kaja Mlakar Agrež Litija
 • grafično oblikovanje
 • administracija socialnih omrežij
 • organizacija dogodkov
 • kultura
 • trajnostni razvoj
 • proračun
maktito@gmail.com
Karla Oder Prevalje
 • organizacija in vodenje
 • raziskovanje
 • organizacijska
 • proračun
 • kultura
 • raziskovanje
 • komunikacija
karla.oder@gmail.com
Lea Friškič Murska Sobota
 • delo v mestni četrti
 • komunala
 • sociala
lea.friskic@gmail.com
Lea Ornik Slovenska Bistrica
 • proračun
 • komunala
lea.ornik@gmail.com
Leonida Gavez Šerbinek Miklavž na Dravskem polju
 • poznavanje zgodovine
 • retorika
 • organizacija
 • delovanje občine
 • delovanje društev
 • proračun
 • reševanje problemov
leonida.gavez@gmail.com
Lilijana Kač Prebold
 • komuniciranje z javnostjo
 • obvladovanje stresa
 • organizacija
 • proračun
 • komunala
 • kultura
 • šport
 • mednarodno sodelovanje
 • gospodarstvo
 • sociala in krepitev civilne družbe
 • izobraževanje
 • turizem
 • javno nastopanje
lilijana.kac@gmail.com
Majda Trampuš Kungota
 • organizacija dogodkov
 • retorika
 • pisanje za javnost
 • proračun
 • turizem
 • odnosi z mediji
 • kultura
 • tuji jeziki
majda.trampus@triera.net
Marija Boruta Šmartno ob Paki
 •  slovenistika
 • delovanje na področju kulture
 • organiziranje literarnih večerov
 • občinski akti
 • šolstvo
 • delo z mladimi
marjana.boruta@gmail.com
Marija Mravlje Tržič
 • prostovoljstvo
 • javno nastopanje
marija.mravlje@gmail.com
Marija Pukl Domžale
 • proračun
 • zakonodaja
 • delovno pravo
 • socialno podjetništvo
 • turizem
 • zdravstvo
 • prostorsko planiranje
 • strateško planiranje
 • EU projekti
marija.pukl@gov.si
Marjana Visočnik Hoče-Slivnica
 •  družbene dejavnosti
 • proračun
 • komunala
 • lokalna politika
marjana.visocnik@triera.net
Marjanca Rogel Peršič Šmartno ob Paki
 • proračun
 • komunala
 • kultura
 • šport
 • vse aktualne teme
persic.marjana@gmail.com
Martina Rauter Hoče – Slivnica
 • mladinski sektor
 • delovanje lokalnih okolij
 • javna uprava
 • mednarodna mreža
 • razpisi (lokalni, nacionalni, EU)
 • družbene dejavnosti
 • gospodarstvo
 • turizem
 • mladina
 • mreženje
 • mednarodna lokalnima okolja
 • izboljšanje svojega doprinosa – kot svetnica
mbmartina.rauter@gmail.com
Mateja Ažman Šmartno ob Paki
 • proračun
 • pisanje amandmajev
 • občinski akti
 • proračun
 • komunala
 • zakonodaja
maja.azman@gmail.com
Mateja Čadež Tržič
 • proračun
 • komunala
 • delovanje GJS
 • revizija poslovanja občine
 • javni zavodi
mateja@grasca.si
Mateja Dover Emeršič Mestna občina Maribor
 • šolstvo
 • kultura
 • proračun
 • kultura
 • šport
 • izobraževanje
mateja.dover007@gmail.com
Mateja Malis Litija
 • proračun
 • kultura
 • mladinsko delo
 • zaposlovanje
mateja.malis@gmail.com
Metka Cvetko Slovenska Bistrica
 • proračun
 • komunala
 • kultura
 • šport
 • okolje
 • javno nastopanje
metkacvetko@gmail.com
Mihaela Rožej Šentjur pri Celju
 • vzgoja in izobraževanje
 • družbene dejavnosti
 • mladi
 • kmetijstvo
 • javno nastopanje
 • IKT
mihaela.rozej@gmail.com
Mojca Špec Potočar, mag. MO Novo Mesto
 • črpanje EU sredstev
 • projektno delo
 • regionalni razvoj
 • notranja revizija
 • poglobljena poraba proračunskih sredstev
 • zakonodaja – javne finance in javni uslužbenci
 • notranja revizija v javnem sektorju
mojca.spec.potocar@gmail.com
Nastia Flegar Cankova
 • organizacija dogodkov
 • priprava EU projektov
 • tuji jeziki
 • upravljanje družabnih omrežij
 • proračun
 • infrastruktura
 • zakonodaja
 • kultura
 • šport
 • mladina
 • turizem
 • gospodarstvo
nastiata@gmail.com
Nuša Ferenčič Kidričevo
 • pravo
 • podjetništvo
 • gospodarstvo
 • razvoj
 • turizem
 • podjetništvo
nusa.ferencic@gmail.com
Nuša Repše Trzin
 • organizacija dogodkov
 • vodenje dogodkov
 • proračun
 • komunala
 • gospodarstvo
 • delovanje društev
 • šolstvo
nusa.repse@trzin.si
Rebeka Lesjak Škofljica
 • kultura
 • celostni razvoj občine
 • kvalitetna zdravstvena in socialna oskrba
 • občinska samooskrba
 • varnost ljudi
Rafaela Pintarič Radeče
 • računovodenje v javnih zavodih (OŠ,vrtec, GŠ)
 • primeri iz prakse o vodenju občine (bivša županja)
 • sistemizacija v vrtcih in izračun EC v vrtcu
 • proračun
 • družbene dejavnosti
 • evropska sredstva in skladi
rafaela.pintaric@gmail.com
Suzana Rejak Breznik Sv. Ana v Slovenskih goricah
 • zdravstvena nega
 • slovenistika
 • proračun
 • prostorski akti
 • javna uprava
 • kultura
 • šport
 • javno nastopanje
suzana.rejak@gmail.com
Stanislava Premru Lovšin Piran
 • nepremičnine
 • okolje in prostor
 • turizem
stanislava@casabela.net
Svetlana Bogojevič  Lenart v Slovenskih goricah
 • organizacijske rešitve
 • dostop do informacij
 • varstvo pravic strank in javne koristi
 • revizijski postopek
 • koncesijske pogodbe
 • pomoč Zveze potrošnikov, Informacijske pooblaščenke
 • proračun, komunala, kultura, šport
svetlana.bogojev@gmail.com
Tatjana Jurjovec Nazarje
 • organizacija
 • intervizija
 • sociala
 • zaposlovanje
 • kultura
 • šport
 • sociala
 • turizem
 • zaposlovanje
jurjovec72@gmail.com
Tea Konrad  Postojna teja.konrad@gmail.com
Tina Andrejašič Hrpelje – Kozina
 • tuji jeziki
 • organizacija dogodkov
 • komunikacija (PR)
 • pisanje besedil
 • oblikovanje
 • poslovanje občin
 • prijave na razpise (postopki)
 • vodenje
 • izboljšanje komuniciranja
 • pravna ureditev
andrejasic.tina@gmail.com
Tina Rebernik Kovač Log – Dragomer
 •  družbene dejavnosti
 • človeški viri
 • vodenje
 • EU projekti
 • ekologija
 • tuji jeziki
 • digitalno komuniciranje
 • varnost in zdravje pri delu
 • poslovni bonton
 • lokalna samouprava
 tina.rebernik@gmail.com
 Tina Tomažič Maribor
 • izobraževanje
 • šolstvo
 • proračun
 • finance
 • gospodarstvo
 • šport
 • šolstvo
 • mladina
tina.tomazic@um.si
 Violeta Vogrinec  Duplek
 •  računovodstvo
 • proračun
 • komunala
 • šport
 • kulturna dediščina
 • lokalna samouprava
vvogrinec@yahoo.com
 Vlasta Mozetič Šempeter – Vrtojba
 • management PIS
 • management projektov
 • delovanje poslovnih info. sistemov
 • prenos znanja
 • poslovna komunikacija
 • proračun
 • šolstvo
 • kultura
 • šport
 • zdravstveno in socialno varstvo
vlasta.mozetic.os@gmail.com
 Zdenka Korat Duplek
 •  administracija v zdravstvu
 • komunala
 • kultura
 • šport
z.korat@gmail.com
 Zinka Dokl Duplek
 •  učiteljica likovnih umetnosti
 • komunala
 • kultura
dokl.zinka@gmail.com