KRATEK OPIS PROJEKTA

cebda61744LoPEZ  – »Lokalna partnerstva – pot do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji«. Prijavitelj in nosilec projekta je eim, Center razvoja človeških virov, ki je v partnerstvo pritegnil osem slovenskih organizacij in tri organizacije iz držav članic EU.
Projekt LoPEZ sofinancira Evropska skupnost v okviru Programa skupnosti PROGRESS.

Cilji projekta so:

 • izmenjava znanja in dobre prakse s »starimi« članicami EU na področju lokalnih zaposlitvenih strategij, ki prispevajo k zaposlovanju in konkurenčnosti;
 • pospešiti zaposlovanje, rast delovnih mest in preprečevanje socialne izključenosti v slovenskih regijah;
 • okrepiti sposobnost socialnih partnerjev, še posebej zasebnega sektorja, za aktivno vključevanje v pripravo lokalnih zaposlitvenih iniciativ;
 • prispevati k učinkovitejšemu črpanju sredstev evropskega socialnega sklada .

Partnerji projekta so na sestanku potrdili akcijski načrt projekta  in opredelili vsebine delavnice »Kako se lahko slovenske regije uspešnejše pri črpanju sredstev evropskega socialnega sklada – kaj lahko izboljšamo«, ki je potekala 23. maja v Mariboru.

V projektu so sodelovali naslednji partnerji:

 • Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov (nosilec projekta)
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor
 • Zavod RS za zaposlovanje (Centralna služba Ljubljana in OS Maribor)
 • Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
 • Štajerska gospodarska zbornica
 • Skupnost občin Slovenije
 • Mestna občina Maribor
 • Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 • Služba Vlade za RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Ob zaključku projekta LoPES

Ob zaključku projekta »Lokalna Partnerstva – pot do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji« smo pripravili Zbornik prispevkov, predstavljenih na mednarodni konferenci, ki je potekala 29. in 30. januarja 2009 na Ptuju.
V zborniku vam predstavljamo:

 • pomen partnerstva za reševanje problemov ciljnih skupin v lokalnih okoljih,
 • primere uspešnih projektov s področja zaposlovanja, razvoja človeških virov, vseživljenjskega učenja, spodbujanja podjetništva in prilagodljivosti ter enakih možnosti in socialne vključenosti, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada,
 • pristope k črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada tako v državah članicah Evropske skupnosti kot v Sloveniji ter
 • nekatere možne ukrepe, s katerimi lahko v Sloveniji prispevamo k pripravi in izvajanju učinkovitih projektov, ki so podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Verjamemo, da boste ob prebiranju zbornika našli koristne informacije, ki jih lahko s pridom uporabite pri vašem delu.

PRILOŽNOST ZA SPREMEMBE – Zbornik prispevkov predstavljenih na mednarodni konferenci