35e01035bcO projektu INTENSE

Skupnost občin Slovenije je na začetnem sestanku ključnih deležnikov projekta INTENSE, ki se jih dotika projekt izrazila pripravljenost sodelovanja. Projekt INTENSE (Od Estonije do Hrvaške: Inteligentni ukrepi varčevanja z energijo v javni stanovanjski gradnji v državah vzhodne in srednje Evrope) je odziv na izzive, ki jih prinaša izvajanje Direktiv o učinkoviti rabi končne energije in o energetskih storitvah ter energetski učinkovitosti stavb. V izvedbo projekta je vključenih 28 partnerskih organizacij iz 12 evropskih držav. Slovenska partnerja sta Regionalni center za okolje – REC in mestna občina Ptuj.

Glavna motivacija za projekt je povečevanje porabe energije v srednji in vzhodni Evropi (zaradi rasti gospodarstva, ekstenzivne gradnje novih stanovanjskih stavb, gospodinjskih in drugih potrošniških dobrin in naprav).

Osnovna ideja projekta je prenos inteligentnih ukrepov varčevanja z energijo iz “starih” EU članic (predvsem Nemčije) v “nove” države članice in države kandidatke.

Namen projekta je zagotoviti kvalitetne, uporabniku in okolju prijazne energetske storitve v stavbah ob zmanjšanju porabe energije (v kontekstu celotne življenjske dobe stavbe) in negativnih vplivov na okolje; Vplivati na trajnostno naravnano prostorsko načrtovanje, zasnovo in izvedbo gradnje stavb na ravni države in občin preko pravnih, tehničnih in načrtovalskih orodij ter ozaveščanja in usposabljanja naročnikov, planerjev, projektantov, izvajalcev, nadzornih služb in uporabnikov; Okrepiti izvajanje in uveljavljanje EU; Močneje integrirati energetsko učinkovitost v urbanistično načrtovanje v partnerskih občinah; Izbrati primere najboljše prakse ukrepov varčevanja z energijo pri gradnji in uporabi stavb; in Okrepiti razvoj znanj in veščin različnih deležnikov s programi usposabljanj in gradiv, prilagojenih pogojem v vseh državah.

23. in 24. aprila bo v okviru projekta na Češkem potekala mednarodna delavnica „Energy saving measures in municipalities – legal preconditions and holistic housing estate planning” morebiten interes za udeležbo sporočite na sasa@skupnostobcin.si.

Vabilo s programom