logo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

Kljub splošni podpori njihovi politični participaciji se ženske v Sloveniji še vedno soočajo s strukturnimi in osebnimi ovirami, ki jih je treba preseči. Na temelju 4 raziskav med ciljnimi skupinami (političarkami, možnimi kandidatkami in “vratarji”, OPENN identificira ovire za vstop žensk v politiko na lokalni in nacionalni ravni ter oblikuje mehanizme podpore, predlog nove zakonodaje in ozaveščanje med ženskami in moškimi, strokovnjaki, “vratarji” in splošno javnostjo. S 6 javnimi dogodki, 5 treningi in široko publiciteto v klasičnih in novih medijih ustvarja boljše razumevanje prednosti ženske udeležbe v politiki. Na temelju partnerske izmenjave z Norveškim združenjem za lokalno in regionalno upravo, ki bo pomagal oblikovati model lokalnih uslug, bodo oblikovani mreža 50 lokalnih političark, mentorski model in platforma podpore. Podpora pripravljenosti žensk za vstop v politiko bodo tudi baza 100 kandidatk za funkcije, interaktivni zemljevid političnih predstavnic v Sloveniji, intervence mnenjskih voditeljic ter videoklip proti stereotipnim predstavam.

Skupnost občin Slovenije je v okviru projekta vodila delovni sklop 4 (Vzpostavitev podpornega okolja za promocijo in večanje zavedanja in znanja o pomenu vključenosti enakosti spolov v procese političnega odločanja na lokalnem nivoju) v katerem je SOS z Norveškim združenjem občin identificiral modele dobrih praks na Norveškem, ter razvila model dobre prakse za vključevanje žensk v politiko na lokalnem nivoju. Na podlagi definiranih modelov dobrih praks je SOS vzpostavila informacijsko in podporno točko za izvoljene funkcionarke/funkcionarje, ter izvedla usposabljanje o vlogi in prednosti enake zastopanosti spolov pri vodenju. SOS je s partnerji pripravila predloge spremembi zakonodaje, ki bo vzpodbujala enako zastopanje spolov.