Covenant CapaCITY

Energetske dobre prakse občin

Kategorija: Covenant CapaCITY

Skupnost občin Slovenije je pozvala občine, da sporočijo v obliki kratkega zapisa svoje primere dobre prakse s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. Januarja se je odzvalo 5 občin. ENERGETSKE DOBRE PRAKSE OBČIN najdete tukaj. Na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si lahko oddate svoje prispevke v slovenskem in angleškem jeziku, podprte s fotografijami in internetnimi povezavami na več tudi... Preberi več

Covenant CapaCITY na NEXPO-u

Kategorija: Covenant CapaCITY

SOS je na svoji stojnici na sejmu NEXPO v Rijeki med drugim predstavljal tudi projekt Covenant CapaCITY in online platformo za usposabljanje občin. Projekt smo predstavljali s tiskano publikacijo, ki je na voljo tudi v spletni PDF različici z naslovom ENERGIJA, PRILOŽNOST ZA OBČINE, ter individualnimi pogovori z različnimi udeleženkami in udeleženci sejma, saj so projektna... Preberi več

3. novice Covenant CapaCITY

Kategorija: Covenant CapaCITY

V e-novicah projekta Covenant CapaCITY ne spreglejte Pilotni projekt za nizko-energetske objekte v občini Gabrovo (Bolgarija) Padova (Italija) je implementirala standard energetske učinkovitosti za občinske stavbe Teden Zelene Energije ozavešča na Kreti (Grčija) Usposabljanje na temo sistemov obnovljivih virov energije je dalo impresivne rezultate Trajnostni občinski razvoj na vseh področjih slovenskega podeželja   Bodite pozorni... Preberi več