Zakonodaja

Ravnanje v primeru visoko tveganega stika učencev ali dijakov s povzročiteljem COVID-19 pri izvajanju obšolske (športne) dejavnosti

Ministrstvo za zdravje je pripravilo pojasnila glede ravnanja v primeru zaznave visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 pri izvajanju obšolske (športne) dejavnosti za učence (osnovnih šol) in dijake (srednjih šol). Razlago Ministrstva za zdravje, ki temelji na Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list... Preberi več

Predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

Vlada RS na podlagi osmega odstavka 21. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) izdaja predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter. Dokument je dostopen TUKAJ. Z Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter se podrobneje določa pravila... Preberi več

Predlog predpisa Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

Kategorija: Zakonodaja

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog predpisa Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju. S spremembo uredbe bodo v pravni red Republike Slovenije prenesli Direktivo Komisije (EU) 2015/996 z dne 19. maja 2015 o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Ta... Preberi več

NAPOVED POSVETA: Ključne novosti sprejetega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbenega zakona (GZ-1)

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Skupnost občin Slovenije v začetku februarja 2022 organizira spletni seminar na katerem bodo predstavljene ključne novosti Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbenega zakona (GZ-1), ki posegajo na področje urejanja prostora občin. V uvodnemu delu bodo sledile sprejete določbe z vidika urejenosti naselij in krajine ter pristojnosti občin v zvezi z dovoljevanjem posegov  v prostor... Preberi več

Dvig minimalne plače

Dne 12. 1. 2022, je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1.074,43 eurov bruto.  Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Skladno z Zakonom o minimalni plači, odločitev o uskladitvi zneska... Preberi več

Nomotehnika in oblikovanje splošnih aktov v občinah

Se želite za potrebe vaše občine naučiti oblikovati splošne akte? Vas zanima kako se v dokumentih pravilno sklicuje na zakonodajo in kako se pravilno piše datume in števila v pravnih dokumentih? Želite izpiliti veščine pisanja predpisov? Vse navedeno lahko dosežete z udeležbo na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljico mag. Katjo Božič, strokovnjakinjo s področja… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Predlog Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov

Kategorija: Zakonodaja

Vlada RS je na 23.12.2022 predložila Državnemu zboru predlog Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov. Obstoječa zakonska ureditev je s predlogom zakona dopolnjena glede posameznih vsebin, za katere se je izkazalo, da so pomanjkljivo urejene ali potrebujejo nadgradnjo in prilagoditev glede na izkušnje in nove cilje na področju energetike. Glede na predvidene ukrepe... Preberi več

Objava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS št. 207 z dne 30. 12. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: Zakon). Z Zakonom se spreminja sestava sveta vrtca in šole: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev. Na novo se uvaja možnost napredovanja... Preberi več

Objava Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin v Uradnem listu RS

Kategorija: Finance / Zakonodaja

V Uradnem listu RS št. 207 z dne 30. 12. 2021 je bil objavljen Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: Zakon). Zakon uvaja pomembno novost, saj povečuje sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Z uvajanjem novih tehnologij nastajajo nove storitve, ki jih uprava doslej ni izvajala, zato se povečuje tudi potreba... Preberi več