Zakonodaja

Osnutek Pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

V pregled in  pripombe smo prejeli osnutek Pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi. Pravilnik lahko preberete na povezavi TUKAJ. Pripombe, vprašanja ali komentarje prosim pošljite na naslov: neza.jager@skupnostobcin.si do 6. decembra 2022.

Izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi od 1. 1. 2023 – VPRAŠALNIK

Spoštovane, spoštovani, kot ste seznanjeni, s 1. 1. 2023 stopi v veljavo v letu 2021  sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje želi ugotoviti kako ga smiselno izvajati, kaj pomeni, če obstoječi Zakon o dolgotrajni oskrbi stopi v veljavo z novim letom, s kakšnimi težavami se bodo srečevali posamezni deležniki, če zakon ostane tak… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Celoten predlog zakona se nahaja ta tej povezavi Glavni cilji predlaganega zakona so: odpravo ustavne neskladnosti določb ZFPPIPP, ki jih je ugotovilo US, povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti… Preberi več

Na sestanku širših deležnikov na področju dolgotrajne oskrbe spregovorili o načrtu zagotovitve kakovostnih sistemskih sprememb

Ministrstvo za zdravje je 15. 11. 2022 v pregled in mnenje predlaganih rešitev posredovala predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in pričakovala prve odzive s tridnevnim rokom. Kakor so kasneje z dopisom pojasnili je šlo za neformalni postopek seznanjanja strokovne javnosti in preverjanja prvih odzivov ali gre predlog v pravo smer. Temu pozivu je sledil operativni... Preberi več

Smernice za sodelovanje z nevladnimi organizacijami v javni razpravi

Ministrstvo za javno upravo je z namenom tvornega sodelovanja z nevladnimi organizacijami pripravilo predlog Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami. Kakor so zapisali so nevladne in prostovoljske organizacije eden ključnih gradnikov civilne družbe, prispevajo k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi. So pomemben partner in sogovornik pri načrtovanju politik, zakonodajnih in… Preberi več

Uredba o pitni vodi v javni razpravi

Obveščamo vas, da je Uredba o pitni vodi v javni razpravi. Uredba v skladu z Direktivo EU 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 435 z dne 13. 12. 2020), določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja… Preberi več

Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide

V obravnavi na Državnem zboru je predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. V predlogu zakona so določeni konkretni pogoji za dostopnost, da se poveča dostopnost do proizvodov in storitev za invalide. Glavni cilj predloga zakona pa je izboljšati delovanje notranjega trga na področju dostopnosti proizvodov in… Preberi več

Prostorski informacijski sistem

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na spletni dogodek na temo elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev). Predavatelji prihajajo iz Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (Sektorja za prostorski informacijski sistem) ter so naslednji Dejan Cvijanović, Mihael Fonda, Jan Brezec, Damjan Doler in… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Zakon o dolgotrajni oskrbi – poziv k pridobivanju mnenj oziroma stališč (ROK 18. 11. DO 12.00)

Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) pred uradnim medresorskim usklajevanjem z namenom pridobiti mnenja oziroma strokovna stališča. Osnutek zakona lahko preberete TUKAJ. Osnutek ZDOsk-1 se osredotoča in odpravlja problematiko izvajanja veljavnega zakona v praksi ter pogosto nejasnost, nedorečenost, pravne praznine in težko razumljivost posameznih inštitutov. Poleg vira financiranja, statusa izvajalcev… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Lokacijska informacija v povezavi z navajanjem prostorsko izvedbenih pogojev

Naslovila nas je občina članica v povezavi z novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3). Občina zanima, glede na to, da nova oblika lokacijske informacije za gradnjo predvideva navedbo prostorsko izvedbenih pogojev (v nadaljevanju PIP-ov) samo v prilogi (glede na zahtevo stranke), ali občine PIP-e vseeno navajajo (vsebinsko relevantne PIP-e in s tem stranki olajšajo razumevanje lokacijske informacije)… Preberi več