Zakonodaja - stran 107 od 134

Osnutek Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, področje Energetike objavljen osnutek Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki bo v javni obravnavi do 16.12.2015. Vaše predloge in pripombe k osnutku pravilnika lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do torka, 15. 12. 2015.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda. V besedilu se spreminja določba glede spremljanja vrednosti parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v sedimentu in organizmih. Prav tako se dopolnjuje določila glede ugotavljanja kemijskega stanja in sicer obveznosti zagotavljanja uporabe NDK-OSK pri spremljanju koncentracij v površinski... Preberi več

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017

Skupnost občin Slovenije vam z namenom pregleda in podaje mnenja in pripomb posreduje Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017, ki jo je spisal Urad Vlade RS za narodnosti. Vljudno vas prosimo, da vaše mnenje, predloge in pripombe pošljite najkasneje do četrtka, 17. decembra 2015, na naslov info@skupnostobcin.si . DOKUMENTI: Dopis občinam... Preberi več

Sprejemanje občinskih odlokov o odmeri NUSZ

Kot ste bili seznanjeni je Državni zbor RS na izredni seji, ki je potekala v torek, 1.12.2015, ponovno odločal o Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) in ga tudi sprejel. Na podlagi 58. člena zakona je podana pravna podlaga za sprejem občinskih odlokov za odmero NUSZ. Pri tem velja upoštevati,… Preberi več

Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki bo v ponedeljek, 14. decembra 2015 ob 11.00 uri v veliki dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja… Preberi več


4 Šubičeva ulica, Ljubljana, Slovenija

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

Kot ste bili seznanjeni je bil sprejet Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: Pravilnik), s pričetkom veljavnosti dne 14.11.2015. Ker končno besedilo predloga Pravilnika ni bilo posredovano v usklajevanje in seznanitev občinam, je Skupnost občin Slovenije na ministrico za zdravje naslovila protest na način sprejetja Pravilnika z zahtevo... Preberi več

Strategija razvoja lokalne samouprave v RS

Z namenom podaje pripomb, mnenj in stališč objavljamo predlagano besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS. Dokumenti: besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS sodelovanje javnosti razlogi za sprejem strategije razlogi za sprejem strategije Vaša mnenja pričakujemo do četrtka, 17.12.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI

Skupnost občin Slovenije v pregled in z namenom podaje pripomb objavlja osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Besedilo predpisa v pripravi najdete TUKAJ. Vaše predloge, pripombe in mnenja nam posredujete najkasneje do srede, 16.12.2015 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o pitni vodi-delovni osnutek

Ministrstvo za zdravje pripravlja novo Uredbo o pitni vodi, ki bo nadomestila obstoječi Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, in 25/09). Ker bi želeli pripravljavci nove uredbe še pred uradno  javno obravnavo predpisa slišati mnenja in predloge vseh deležnikov, ki so odgovorni za oskrbo s pitno vodo, vas prosimo,... Preberi več

Strokovni posvet Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji

V četrtek 10. decembra 2015,  bo ob 14.30. uri v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo potekal strokovni posvet o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Na podlagi izhodišč, rezultatov javne in interne razprave je ministrstvo pripravilo besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS (SRLS besedilo za javno razpravo). O vsebini dokumenta se želijo pogovoriti z zainteresirano… Preberi več


4 Langusova ulica, Ljubljana, Slovenija