Zakonodaja - stran 109 od 137

Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je objavljen predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (besedilo najdete TUKAJ), ki je usklajena z ZJN-3. Saj drugi odstavek 119. člena ZJN-3 določa, da Vlada RS uskladi uredbo iz osmega odstavka 32. člena tega zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona. Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu -ROK PODALJŠAN

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je MDDSZ objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. S predlogom se celostno ureja področje socialno varstvenih storitev (s predlogom novih socialnovarstvenih storitev, tj. socialna aktivacija in koordinirana oskrba v skupnosti), zagotavlja pravna podlaga za razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom), ukinja… Preberi več

Spremembe pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da Ministrstvo za javno upravo pripravlja podlage in analize za prenovo sistema pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Določene spremembe zakonodaje s tega področja so potrebne že zaradi novega Zakona o javnem naročanju, prav tako zaradi ureditve enotnega pravnega varstva za javna naročila in koncesije. Ministrstvo želi pri prenovi sistema… Preberi več

Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS. Dokument je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov predstavljata ukrep za izvršitev obveznosti iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih, Direktive 94/62/ES o embalaži in... Preberi več

Vlada nasprotuje Möderndorferjevemu predlogu ZPDUP

Vlada RS nasprotuje rešitvam, ki jih vsebuje predlog Zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč, ki ga je vložil poslanec Jani Mödernodrfer in predlaga Državnemu zboru RS sprejetje sklepa, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Mnenje Vlade v celoti je dostopno na tej povezavi. Poročali smo že, da predlog, ki ga je pripravil... Preberi več

Predstavljen koncept nove ureditve taksi prevozov

V sredo, 16. 12. 2015 je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekal sestanek s predstavniki vseh treh skupnosti občin, MO Ljubljana in Prometnega inšpektorata RS o konceptu morebitne nove ureditve avtotaksi prevozov. Ministrstvo je uvodoma poudarilo, da se zavedajo raznolikih potreb občin na področju taksi prevozov, ne glede na to pa so želeli predstavnikom občin predstaviti možne... Preberi več

Predstavljene nove določbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Kategorija: GJS / Zakonodaja

V ponedeljek, 14. decembra 2015, sta SOS in Ministrstvo za okolje in prostor v dvorani Državnega sveta organizirala predstavitev predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o... Preberi več

SOS, ZOS in ZMOS podpirajo Zakon o pogrebni dejavnosti

16. decembra 2015 smo v Državni zbor poslali skupno stališče vseh treh asociacij občin, ki podpirajo koncept zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je v zakonodajno proceduro vložil poslanec Jani Möderndorfer. Predlog Zakona temelji na izhodiščih pretežno gospodarske javne službe, oziroma loči med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na prostem trgu in... Preberi več

Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije so dne, 10. novembra 2015, podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Celotno pojasnilo najdete tu:… Preberi več

V obravnavi predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega cestra RS, ki bi se vzpostavil v primeru nesreče v kateri je prizadeto večje število oseb. Predlog navodil se nahaja na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 14.1.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.