Zakonodaja - stran 109 od 118

Poročanje podatkov o plačah v ISPAP

Skupnost občin Slovenije obvešča, da na Ministrstvu za javno upravo v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS) tečejo aktivnosti s ciljem vzpostavitve enotne baze podatkov informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) kot... Preberi več

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. S tem predlogom uredbe se na novo ureja obseg obveznosti družb za ravnanje z odpadno embalažo in določanja deležev za prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe, ukinja pa se tudi komisija kot posvetovalno telo za embalažo… Preberi več

Dopolnjen predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Koordinacijski odbor CLLD na podlagi pripomb pripravil odziv na pripombe in dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. – Odgovori na pripombe – Dopolnjen predlog uredbe  Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge dopolnitev Uredbe CLLD posredujete najkasneje do… Preberi več

Uporaba sistema MFERAC v občinah

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za finance informacije v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji ministrstva na tem področju. MFERAC, katerega lastnik je MF, je celovit informacijski sistem (ERP), ki pokriva ključne funkcije izvrševanja proračuna, vodenja računovodstva, vodenja kadrovske evidence, obračuna plač in drugih stroškov dela. Podprte so tudi nekatere druge funkcije: potni... Preberi več

Podpisovanje in hramba pisnih odločb ter odmera odvetniških stroškov

Skupnost občin Slovenije je zaprosila za pojasnila v zvezi z uporabo faksimila pri izdaji prekrškovnih odločb ter glede hrambe drugega izvoda prekrškovnih odločb, prav tako pa za pojasnila v zvezi z odmero nagrad odvetnikom, ki kršitelje zastopajo v postopkih s pravnimi sredstvi. S strani ministrstva za pravosodje smo prejeli odgovor, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj

Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Občine prosimo, da predlagano gradivo proučite in nam posredujete vaše pripombe.   K predlogu zakona najdete tudi tabelo z domnevnimi finančnimi implikacijami glede zmanjšanja stroškov občin na podlagi interventnega zakona. Vljudno vas naprošamo, da mnenja, stališča in pripombe posredujete najkasneje do petka, 16.1.2015 na naslov info@skupnostobcin.si…. Preberi več

Odgovor MF glede premalo izplačanih sredstev iz naslova dohodnine

Kot smo že poročali, smo v SOS zahtevali, da se Ministrstvo za finance opredeli v zvezi z zmanjšanimi nakazili iz naslova dohodnine, ki so jih občine prejele včeraj. Danes smo prejeli uradno obrazložitev. V dopisu ministrstvo odgovarja, da je akontativne zneske dohodnine za januar in februar 2015 izračunalo na osnovi povprečnine, določene v 46. členu Zakona o... Preberi več

Predlog strategije razvoja prometa v RS

Na strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljeno Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo razvoja prometa v RS in predlog Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 9.1.2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.