Zakonodaja - stran 110 od 146

Predlog Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo dalo v javno obravnavo Predlog Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu ( Priloga – obrazložitev). Predlog Pravilnika katerega pripravo nalaga četrti odstavek 50.b člena ZVDAGA, tako določa kriterije za valorizacijo in način valorizacije oseb zasebnega prava, ki… Preberi več

Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Obrazložitev). Predlog Pravilnika nadomešča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08, v nadaljevanju: Prejšnji pravilnik). Predlog Pravilnika: bolj podrobno določa kateri uslužbenci pri... Preberi več

V javni razpravi predlog Uredbe o pitni vodi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje v javno razpravo poslalo Uredbo o pitni vodi. Uredba v skladu z evropskimi direktivami določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode. Uredba določa tudi obveznosti upravljavca vodovoda,  spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, postopek za izdajo... Preberi več

MOP o načrtovanih spremembah v zvezi z režimi po področnih zakonih v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

V sredo, 31.5.2016, je potekal posvet Ministrstva za okolje in prostor na temo predstavitev načrtovanih sprememb v zvezi z režimi po področnih zakonih v povezavi s prostorskim načrtovanjem in dovoljevanjem. Poseben poudarek je bil predvsem na spremembah, ki se obetajo pri izdajanju gradbenih dovoljenj, predviden je nov sistem dovoljevanj in preverjanja usklajenosti nameravanih posegov v prostor s področnimi... Preberi več

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti preložen

SOS se je odzval povabilu na 17. redno seji Odbora za gospodarstvo Državnega zbora RS, ki je 31. maja 2016 obravnavala predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti v drugem branju. Leo Kremžar je med drugim povedal,  da takšen zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Po razpravi in predstavitvi mnenj vabljenih je Mag. Bojan Krajnc... Preberi več

Pojasnilo ministrstva in predlog izjave za finančno jamstvo za odlagališča odpadkov

Obveščamo vas, da je 19. 5. 2016 Vlada RS na 88. redni seji obravnavala Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov in jo sprejela. S tem predlogom se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov: – dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce »komunalnih« odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč: upravljavec odlagališča... Preberi več

Predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS1617

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada RS sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, 26 5 2016) ter ga posredovala v obravnavo na Državni zbor. Novosti predloga  zakona so med drugim: Predlog ZIPRS1617 določa, da se spremembe, nastale pri upravljanju s tistim državnim… Preberi več

V DS komisija ne podpira Zakona o pogrebni dejavnosti

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 75. seji 23. maja 2016 obravnavala Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Seje se je udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, Leo Kremžar in predstavil stališča SOS. Komisija se je predhodno seznanila s pisnimi... Preberi več

Predlog Pravilnika o bibliotekarskem izpitu

S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli predlog Pravilnika o bibliotekarskem izpitu. Na podlagi pripravljenega predloga si ministrstvo želeli tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti, zato prosimo za vaše odzive do srede, 15. junija na elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. Gradivo: Predlog Pravilnika o bibliotekarskem izpitu Obrazložitev Priloga 1 Priloga 2

Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov in njene posledice za podjetja in druge upravljavce

Kategorija: Zakonodaja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo na naše zaprosilo o informaciji glede varstva osebnih podatkov po sprejetju Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR), s strani informacijske pooblaščenke prejeli dopis in dodatna pojasnila glede novosti, ki jih za upravljavce glede na že veljavne določbe ZVOP-1 prinaša uredba. Informacijska pooblaščenka med drugim pojasnjuje, da se bo Splošna... Preberi več