Zakonodaja - stran 123 od 132

Podpisovanje in hramba pisnih odločb ter odmera odvetniških stroškov

Skupnost občin Slovenije je zaprosila za pojasnila v zvezi z uporabo faksimila pri izdaji prekrškovnih odločb ter glede hrambe drugega izvoda prekrškovnih odločb, prav tako pa za pojasnila v zvezi z odmero nagrad odvetnikom, ki kršitelje zastopajo v postopkih s pravnimi sredstvi. S strani ministrstva za pravosodje smo prejeli odgovor, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj

Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Občine prosimo, da predlagano gradivo proučite in nam posredujete vaše pripombe.   K predlogu zakona najdete tudi tabelo z domnevnimi finančnimi implikacijami glede zmanjšanja stroškov občin na podlagi interventnega zakona. Vljudno vas naprošamo, da mnenja, stališča in pripombe posredujete najkasneje do petka, 16.1.2015 na naslov info@skupnostobcin.si…. Preberi več

Odgovor MF glede premalo izplačanih sredstev iz naslova dohodnine

Kot smo že poročali, smo v SOS zahtevali, da se Ministrstvo za finance opredeli v zvezi z zmanjšanimi nakazili iz naslova dohodnine, ki so jih občine prejele včeraj. Danes smo prejeli uradno obrazložitev. V dopisu ministrstvo odgovarja, da je akontativne zneske dohodnine za januar in februar 2015 izračunalo na osnovi povprečnine, določene v 46. členu Zakona o... Preberi več

Predlog strategije razvoja prometa v RS

Na strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljeno Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo razvoja prometa v RS in predlog Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 9.1.2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil. V skladu s predlogom se prirejenim vozilom za prevoz vozil dolžine 22m dovoli vožnja po regionalnih in občinskih cestah. Vožnja po regionalnih in občinskih cestah je mogoča v kolikor to dovoli upravljavec ceste. Vljudno vas prosim,… Preberi več

Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin

V obravnavo smo prejeli Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin. Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija… Preberi več

Osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb je… Preberi več