Zakonodaja - stran 131 od 136

Predlog Uredbe o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v RS

V SOS smo prejeli predlog Uredbe o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v RS. Predlog uredbe so pripravili na Geodetski upravi RS na podlagi 10. odstavka 15. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Prosimo vas, da predlog Uredbe pregledate in nam vaše pripombe in pobude posredujete v amandmajski obliki,… Preberi več

Ažuriran Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova

Obveščamo vas, da smo s strani URSZR prejeli obvestilo o ažuriranem Državnem načrtu zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, verzija 4.1. Bistvo ažuriranja je prenos nalog iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor na Agencijo za civilno letalstvo. Ažuriran Državni načrt zaščite in reševanja najdete na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Predlog uredbe o odpadkih

MKO je danes objavil predlog Uredbe o odpadkih. Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam do ponedeljka, 7.7.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe. 

Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020

V Skupnosti občin Slovenije smo zasledili objavo Izhodišč za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014 – 2020. Strategija bo krovni dokument, ki bo pokrival državno upravo, občinske uprave in nosilce javnih pooblastil. Na podlagi sprejete strategije bodo posamezni vsebinski nosilci pripravili dvoletne akcijske načrte za realizacijo ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebinskih področjih… Preberi več

Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico

Na spletni strani MKO je objavljen Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov do srede, 18. junija 2014, na SOS na… Preberi več

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis MKO vezan na spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tri vsebinske sklope (Državne pomoči, Vsebinsko urejanje ukrepov obnove, nege in varstva gozdov, Vzdrževanje gozdni cest). Pravilnik se usklajuje z veljavno Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Predlog sprememb… Preberi več