Zakonodaja - stran 136 od 169

Seminar NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA SVETA »Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in KMVVI«

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti. Seminar bo potekal v torek,… Preberi več


10 Maistrova ulica, Ljubljana, Slovenija

Obveznost imenovanja tajnika oz. direktorja občinske uprave

V Skupnosti občin Slovenije smo Ministrstvo za javno upravo prosili za pojasnilo v zvezi z imenovanjem tajnika občinske uprave. Zanimalo nas je ali lahko podpisuje dokumente v upravnih zadevah oseba, ki je pooblaščena s strani župana ter ali lahko občina posluje brez tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave. Odgovor MJU lahko preberete tukaj. 

Posvet MOP na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

V četrtek, 25. 3. 2016, je v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v Državnem svetu RS potekal javni posvet na temo prenove prostorske in gradbene zakonodaje. Na začetku je imela uvodni nagovor državna sekretarka Lidija Stebernak, nato pa sta predstavnika MOP, Sabina Jereb in Luka Ivanič, predstavila glavne pripombe, podane v okviru 3-mesečne... Preberi več

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Kategorija: Predlogi predpisov

Vlada je objavila predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti med Gradiva Vlade v obravnavi. Novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti iz leta 1984. V skladu s smernicami Vlade RS je pripravljen tako, da ostaja pokopališka dejavnost v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče,... Preberi več

V javni obravnavi Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Pravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka ter kontrolne kemične analize odpadkov. Na podlagi Zakona o varstvu okolja Pravilnik določa: – način izdelave in obseg ocene odpadka pred odlaganjem na odlagališču v skladu z evropskimi direktivami – način izdelave in obseg ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem... Preberi več

Osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (priloga 1 in priloga 2). Prav tako najdete TUKAJ pojasnilo k uredbi. Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam vaše komentarje, pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka, 25.3.2016 na… Preberi več

Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, ki si ga lahko preberete na tej povezavi.  Osnutek pravilnika smo vam že posredovali v pregled konec leta 2015. Na podlagi vaših odzivov smo na ministrstvo posredovali tudi pripombe, na katere pa so nam odgovorili v tem dopisu. S... Preberi več

Predstavitev zakonodajnih predlogov za večjo vključenost žensk v politiko

Partnerji v projektu OPENN bodo v ponedeljek, 7. marca 2016 ob 11.00 uri v Modri sobi Filozofske fakultete v Ljubljani, organizirali javno prestavitev predlogov možnih dodatnih zakonodajnih rešitev na področju bolj enakopravne zastopanosti žensk in moških v lokalni politiki. Predloge za spremembe in morebitne rešitve, ki jih bomo predstavili, smo v okviru projekta OPENN oblikovali… Preberi več


Filozofska fakulteta, 2 Aškerčeva cesta, Ljubljana, Slovenija