Zakonodaja - stran 184 od 184

Osnutek Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh zasledila osnutek Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu »de minimis« ter nadzor. Besedilo osnutka Uredbe  Vaše… Preberi več

Predlog zakona o agrarnih skupnostih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni platformi e-demokracija objavila predlog Zakona o agrarni skupnosti. Največkrat izpostavljen problem upravljanja in razpolaganja s premoženjem članov agrarnih skupnosti, ki je v solastnini ali skupni lastnini večjega števila oseb. Poleg omenjenega ključnega problema pa so bile večkrat izpostavljene še naslednje težave: procesna sposobnost agrarnih skupnosti v upravnih in sodnih… Preberi več