Zakonodaja - stran 2 od 181

Seznam občinskih urbanistov

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) obvešča o vzpostavitvi in vodenju seznama občinskih urbanistov in s tem povezanih obveznosti občin. Vljudno prosijo občine, da v skladu s petim odstavkom 335. člena ZUreP-3 do 1. 7. 2022 sporočite podatke o občinskem urbanistu. Novica je objavljena na spletni strani ZAPS >> . Več informacij  najdete TUKAJ.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj predloga zakona je natančno urediti postopek volitev v Državni svet, predvsem pa ureditev volilnega spora, saj v praksi pri volitvah v Državni svet prihaja do številnih težav, za katere trenutna… Preberi več

Uredba o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Predlog uredbe podrobneje določa vsebino, način upravljanja in vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter obveznosti lokalnih skupnosti in javnega podjetja v zvezi z njim. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne… Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini v ponovni javni obravnavi

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina ter skorajšnjega sprejetja nove evropske plinske uredbe o skladiščenju plina je Ministrstvo za infrastrukturo za javno obravnavo pripravilo predlog dopolnitve Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A). Predlog novele zakona poleg dopolnitve nekaterih pojmov določa “nadomestno oskrbo s plinom”, kadar odjemalec nenadoma… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj predlaganega zakona je podelitev statusa mestne občine občini Škofja Loka. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje… Preberi več

Julija bodo vložene zakonske rešitve – ustanovitev pokrajin

Skupnost občin Slovenije se je dne 7. 6. 2022 udeležila predstavitve zakonskih rešitev glede ustanovitve pokrajin, ki ga je organiziral Državni svet. Na predstavitvi sta zakonske rešitve predstavila predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in dr. Boštjan Brezovnik. Do 24. 6. 2022 lahko Državnemu svetu posredujete morebitne pripombe na obstoječe predloge. V mesecu juliju pa je... Preberi več

Ocena ogroženosti RS zaradi terorizma

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt ogroženosti RS zaradi terorizma. Osmo poglavje v  je namenjeno oceni ogroženosti lokalnih skupnosti. Na spodnji sliki so z rdečo označene najbolj ogrožene občine na podlagi Ocene tveganja RS. Kot osnovni kriterij ugotavljanja ogroženosti je bila uporabljena ugotovljena ogroženost občin ob nesreči zrakoplova, nesreči v železniškem prometu,… Preberi več

Občinski urbanist po novem ZUreP-3 – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima bodo občine reševale izpolnjevanje pogojev za občinskega urbanista po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3).  V ZUreP-3 sta se v 4. odstavku 46. člena dodali kot dve novi nalogi občinskega urbanista zahtevi, da: potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi… Preberi več