Zakonodaja - stran 28 od 169

SOS pozvala predsednika Vlade RS k oblikovanju protokola sodelovanja

Skupnost občin Slovenije je na predsednika Vlade RS naslovila poziv po vključitvi SOS in občin pri pripravi predpisov. Menimo, da je glede na težke razmere v Sloveniji nujno še bolj tesno sodelovanje državne in lokalne ravni pri iskanju skupnih rešitev glede konkretnih in pomembnih vprašanj. Kljub temu, da sodelovanje s posameznimi ministrstvi ocenjujemo zelo pozitivno,... Preberi več

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence – Obvestilo

Ministrstvo za javno upravo je glede na sprejeto Uredbo o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3100?sop=2020-01-3100) pripravilo pojasnilo, ki jih vsebuje spremenjena uredba. Pojasnila si lahko preberete TUKAJ.

Obvestilo – sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS

Ministrstvo za finance je občine obvestilo, da je bil v Uradnem listu RS št. 175/2020 dne 27.11.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUOPDVE) s pričetkom veljavnosti 28.11.2020. ZIUOPDVE v 123. členu določa, da se sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS... Preberi več

11. SEJA PREDSEDSTVA SOS – z ministrom Koritnikom o aktualnih zadevah lokalne samouprave

V ponedeljek, 30. 11. 2020 je potekala 11. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri sta sodelovala tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in Urška Ban, državna sekretarka ministrstva. Članice in člani predsedstva SOS so obravnavali naslednje teme: Aktualne teme na področju lokalne samouprave ( Zakon o finančni razbremenitvi občin, oblikovanje novega Direktorata za... Preberi več

Osnutek Uredbe o odlagališčih odpadkov – javna obravnava

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. Med drugim se z osnutkom uredbe: v slovensko zakonodaja prenaša vsebine Evropskih direktiv (Direktivo Sveta 1999/31/ES, Direktivo (EU) 2018/850 in Odločbo Sveta z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov… Preberi več

Delovno srečanje k predlogu Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

SOS je v usklajevanje občinam poslala predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja, potrdila o… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

ZADNJI KORAK PRED SPREJETJEM ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Kategorija: Finance / Zakonodaja

Zakon o finančni razbremenitvi občin je pripravljen na tretjo obravnavo v Državnem zboru. Vlada je namreč na današnji dopisni seji sprejela popravljeno besedilo zakona, ki občinam prinaša za skoraj 71. mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021. Matična ministrstva so že dobila navodila, da pripravijo pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih določb zakona.