Zakonodaja - stran 3 od 181

Izdaja novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi – zaključeno povpraševanje

[nova prostorska zakonodaja] Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima izdajanje novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, in sicer v povezavi z novo prostorsko zakonodajo, ki je prešla v veljavo s 1. junijem 2022. Občino zanima: – Ali boste do sprejema novega Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter… Preberi več

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov (medresorska obravnava, SVZ)

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo. Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov… Preberi več

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Glavni cilj spremembe Zakona o dohodnini je oprostitev plačila dohodnine vseh davčnih zavezancev starih vključno do 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. S tem bi se predvsem mladim omogočilo lažjo osamosvojitev od… Preberi več

Nova prostorska zakonodaja pod drobnogledom Komisije pri SOS

V sredo, 1.6.2022 je preko spleta potekala 8. seja Komisije za prostor pri SOS, na kateri so se zbrali člani in članice ter drugi zainteresirani posamezniki. Po potrditvi dnevnega reda so spregovorili o občinskih pristopih, ki prihajajo v uporabo v okviru nove prostorske zakonodaje (Novega gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora). Med drugim so spregovorili… Preberi več

Obeta se nova sistemska ureditev registra pravnih aktov občin

Kategorija: Predlogi predpisov

Skupnost občin Slovenije je bila dne 1. 6. 2022 povabljena na predstavitev  predloga sistemske ureditve registra pravnih aktov lokalnih skupnost s strani Uradnega lista RS in Službe Vlade RS za zakonodajo. Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno predstavitvi  načrta vzpostavitve registra in prvi izmenjavi stališč v zvezi s predstavljeno vizijo. Temu bo sledilo formalno... Preberi več

Pojasnilo za izvajanje novega Gradbenega zakona do sprejema podzakonskih aktov

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Obveščamo vas z novostmi nove prostorske zakonodaje. Gradbeni zakon (Uradni list RS št. 199/21), ki je začel veljati 31. decembra 2021 in se začne uporabljati z današnjim dnem, je v 152. členu določil, da se izvršilne predpise sprejme v šestih mesecih (do 30. junija 2022) po uveljaviti zakona, razen Pravilnika o načinu izračuna površin in... Preberi več

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032

V pregled in presojo smo prejeli Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 (ReNPRRO23-32). Čeprav je bila resolucija že v javni obravnavi, vas vljudno prosimo, da resolucijo pregledate in nam vaša mnenja posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7. 6. 2022. Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi… Preberi več

Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlogom dopolnitve uredbe se zmanjšuje onesnaževanje površinskih voda in spodbuja gospodarno in trajnostno rabo termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji, s… Preberi več

Grajeno javno dobro ter možnost uporabe rezultatov modelov vrednotenja v prostorskem načrtovanju (prestavljen na jesen)

Obveščamo vas, da je napovedan posvet prestavljen na jesenski termin. O novem datumu izvedbe boste obveščeni z vabilom in novo prijavnico. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.    Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Marinko Konečnik Kunst in Luko Ivaničem vabi na posvet na temo možnosti uporabe rezultatov modelov vrednotenja nepremičnin v prostorskem načrtovanju ter… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS