Zakonodaja - stran 4 od 181

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Odvetniške tarife – postopki v zvezi s prekrški (ZP-1)

Obveščamo vas, da je Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije sprejela Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20. maja 2022. Besedilo obvestila lahko preberete na povezavi TUKAJ. Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da bo nova ureditev vrednosti odvetniških storitev v postopkih v zvezi s prekrški prekrškovnim organom olajšala priznavanje… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se spreminjajo in dopolnjujejo pravila, ki bodo omogočila izvrševanje pravil Zakona o splošnem upravnem postopku za elektronsko vročanje s seznanitvijo z in… Preberi več

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi

Obveščamo vas, da je predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi do 20. junija 2022. Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v  sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge za izboljšavo… Preberi več

Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlogom zakona se uvajajo rešitve za blažitev preobremenjenosti pristojnih državnih organov, ki so vključeni v procese na… Preberi več

Posvet Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo pripravljajo posvet na temo Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti, ki bo v četrtek, 9. junija 2022, ob 10. uri, v Gradu Slovenska Bistrica. Na posvetu bodo sodelovali strokovni sodelavci s področja kulturne dediščine, predstavniki… Preberi več


Slovenska Bistrica, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju omogoča izvrševanje Zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki se na naša na vročanje dokumentov v elektronski obliki… Preberi več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Osnutek pravilnika sledi spremembi Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se je uveljavila z Zakonom o… Preberi več

Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (Zekom-3)

Kategorija: Zakonodaja

Državni zbor je objavil predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (Zekom-3), prva obravnava, EPA 16-IX ter ga posredoval v mnenje tudi občinam. Besedilo predloga najdete na povezavi TUKAJ. Po pregledu predloga vas prosimo, da vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si najpozneje do 6. 6. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Glavni cilj zakona je poenostavitev postopkov odločanja o pravicah iz javnih sredstev ter zagotovitev pravičnejšega sistema socialnih transferjev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, postopna ločitev družinske politike od… Preberi več

Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Z zakonom se predlaga sprememba 74.č člena, ki ureja centralni imenik. Predlagana rešitev vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne… Preberi več