Zakonodaja - stran 47 od 120

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je bil s strani Vlade v Državni zbor RS predložen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Cilji predloga zakona so: širitev možnosti črpanja sredstev, zbranih iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, za gradnjo, sanacijo ali posodobitev vodnih zadrževalnikov. širitev možnosti črpanja sredstev,… Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – Predlog ZSVarPre-F

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. S predlaganimi spremembami zakona, tj. s predlogom nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka ter novih ekvivalenčnih lestvic za denarno socialno pomoč in… Preberi več

Predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Dne 23. 10. 2017 je v Ljubljani potekala predstavitev nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije. Na posvetu so se udeleženci, seznanili z novostmi, ki jih prinaša nova Uredba, s postopki na področju varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva in prenosom Uredbe… Preberi več

Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov

Dne 25. 10. 2017 je potekal v Mariboru posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki ga je izvedla Skupnost občin Slovenije skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije ter Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Udeležencem posveta so bile z namenom priprave… Preberi več

Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško

V državnozborski proceduri je besedilo Predloga zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško. Poleg navedenega zakona so objavljena tudi besedila predlogov: Pravilnika o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško Uredbe o poteku mej naselij po državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z arbitražnim sporazumom Morebitne pripombe sprejemamo do petka, 3. 11. 2017 na… Preberi več

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Vlada je Državnemu zboru predložila besedilo Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki ureja določena vprašanja zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 3. 11. 2017 na naslov… Preberi več

Zakon o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je objavljen predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zakon bo urejal dejavnost dolgotrajne oskrbe, naloge Republike Slovenije in občin v sistemu dolgotrajne oskrbe, obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, postopek ugotavljanja in način uresničevanja pravic iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pravice zavarovanih oseb do dolgotrajne... Preberi več

19. seja predsedstva SOS v Mestni občini Ptuj

Kategorija: Finance / Organi SOS / Zakonodaja

V torek, 17.10.2017 je v prostorih Mestne občine Ptuj potekala 19. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje teme. Financiranje občin in povprečnina za leti 2018 in 2019 Predsednik SOS, Bojan Kontič je prisotnim županjam in županom predstavil zadnje premike pri usklajevanju višine povprečnine za leti 2018 in 2019. Povedal je,... Preberi več

Družinski pomočnik – knjiženje poslovnega dogodka

Skupnost občin Slovenije objavlja pojasnilo Ministrstva za finance glede evidentiranja poslovnega dogodka, vezanega na družinskega pomočnika. Ministrstvo pojasnjuje, da se ta prejeta sredstva evidentirajo na konto prihodkov 714106 – Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja. Pojasnilo najdete TUKAJ. Ob tem se zahvaljujemo Občini Sežana za pripravljenost deljenja informacij in udejanjanja sodelovalnega… Preberi več