Zakonodaja - stran 60 od 118

Izvedbeni načrt Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2016-2018

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi Izvedbeni načrt Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2016-2018. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 določa, da se za neposredno uresničevanje njenih ciljev pripravljajo izvedbeni načrti, na nacionalni in regijski ravni. Za spremljanje izvajanja Resolucije in za pripravo nacionalnih izvedbenih dokumentov je Vlada imenovala Nacionalno koordinacijsko... Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS za leti 2017 in 2018

  Obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 129. redni seji dne, 6.4.2017, določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki ga prilagamo na tej povezavi. S predlaganim zakonom se: povečuje višina povprečnine za občine iz razloga, ker so bili s socialnimi… Preberi več

Predlog pravilnika o minimalnih standardih – pogrebna dejavnost

V medresorsko usklajevanje smo iz MGRT prejeli Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti: BESEDILO PRAVILNIKA OBRAZLOŽITEV Poziv k podaji pripomb – mimo poslovniških rokov Morebitne predloge in pripombe pošljite prosimo na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, do torka 11.4.  

ODPOVEDANO! – Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«, ki bo potekal v sredo, 10. maja 2017, s pričetkom ob… Preberi več


Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016

Prenesi publikacijo

Služba za lokalno samoupravo je objavila letno Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016.
V letu 2016 je Služba opravila nadzor v 45 občinah in o svojih ugotovitvah pripravila zbirno poročilo s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov.

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016

Služba za lokalno samoupravo objavlja letno Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016. V letu 2016 je služba opravila nadzor v 45 občinah. O svojih ugotovitvah je pripravila zbirno poročilo s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov,... Preberi več

Predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Pripombe lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do srede, 5. 4. 2017. Predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

Komisija o novem Zakonu o podeljevanju koncesij in Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu

Dne 31.3.2017 je v Mariboru potekala 2. seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS. Na seji so prisotni obravnavali predloge novega Zakona o podeljevanju koncesij in novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki ga je SOS prejela v predhodno medresorsko usklajevanje. Ključna ugotovitev je bila, da je prvo navedeni zakon, s katerim se v slovenski... Preberi več