Zakonodaja - stran 62 od 122

Novi osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju

V drugi polovici prejšnjega leta je Skupnost občin Slovenije posredovala občinam članicam osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jo pripravlja Ministrstvo za javno upravo. Obveščamo vas, da smo prejeli novi osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki zeleno javno naročanje določa kot obvezno za 20 skupin predmetov. Osnutek besedila najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo… Preberi več

Pripombe SOS glede Predloga ZIPRS1718-A posredovane Državnemu zboru in Državnemu svetu

Skupnost občin Slovenije je na Državni zbor posredovala pripombe na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), nujni postopek, EPA 1890-VII. Med drugimi pripombami je Skupnosti občin Slovenije ponovno izpostavila, da je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 € zaradi sprejetja dogovora s sindikati javnega... Preberi več

Predlogi ukrepov lokalnih skupnosti v Zakonu o spodbujanju investicij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Zakon o spodbujanju investicij. Namen ministrstva je, da pripravi ukrepe za spodbujanje začetnih investicij in novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami. Z zakonom želijo vse obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter uvesti nove spodbude za domače in tuje… Preberi več

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih – delovno gradivo. Z vsebinskega vidika predlog pravilnika prinaša manjše dopolnitve rubrik prekrškovnih vpisnikov in pomožnih knjig zaradi uvedbe napovedi zahteve za sodno varstvo ter instituta nadomestnega zapora, v pretežni meri pa... Preberi več

Izvajanje 6. člena Zakona o trgovini – Pisno soglasje LS

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prošnjo po obvestitvi občin s pojasnilom o izvajanju 6. člena Zakona o trgovini, ki se nanaša na izdajanje soglasij občin za prodajo blaga izven prodajaln. Pojasnilo najdete TUKAJ. Bistveno je, da je treba za prodajo blaga na premičnih stojnicah, s potujočo prodajalno ali... Preberi več

Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. S spremembami se v slovenski pravni red prenaša EU Direktivo 2011/92/EU. Popolna skladnost z direktivo pomeni tudi predhodno pogojenost št. 3 za črpanje evropskih sredstev iz vseh skladov in kreditov evropskih… Preberi več

16. seja Predsedstva SOS v Kamniku

Kategorija: Organi SOS / Zakonodaja

V sredo, 19.4.2017, je v občini Kamnik potekala 16. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri so županje in župani obravnavali: Zakon o javno zasebnem partnerstvu in Zakon o podeljevanju koncesij Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica direktorata za javno premoženje iz ministrstva za finance in sodelavca z ministrstva za finance so uvodoma izpostavili, da je gradivo... Preberi več

Visoka udeležba na posvetu o novostih ZPPDej

Kategorija: GJS / Gospodarstvo / Zakonodaja

V Ljubljani je 19. aprila 2017 potekal posvet o izvajanju novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki se ga je udeležilo več kot 150 udeleženk in udeležencev iz različnih občin, komunalnih služb in pogrebnih podjetij. Državni zbor je namreč 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.... Preberi več

V javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Predlog Uredbe določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe. Določa tudi najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih ter drugih ukrepov... Preberi več