Zakonodaja - stran 69 od 122

5 dnevni zamik pri plačilu davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost

Skupnost občin Slovenije je s strani Finančne uprave RS prejela obvestilo o 5 dnevnem zamiku pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se obračunavajo v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK, ODO-1), in sicer zaradi spremembe Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2. Sprememba se nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za... Preberi več

Sestanek na MOP-u glede nove prostorske in gradbene zakonodaje

V petek, 20.1.2017, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal usklajevalni sestanek na temo nove prostorske in gradbene zakonodaje. Sestanek je bil organiziran kot odziv na predstavitev stališč občin pristojni ministrici, Ireni Majcen in pripravljavcem zakona na seji predsedstva SOS, ki je potekala decembra 2016 v Medvodah in sicer z namenom bolj odprte razprave... Preberi več

Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za obdobje 2016-2021

V javni obravnavi se nahaja Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016-2021. Osnutek dokumenta je objavljen na tej povezavi, skupaj z zbirnima poročiloma glede prejetih predlogov civilne družbe in nekaterih občin z romskim prebivalstvom, pa ga prilagamo tudi tukaj: NPUR2016_2021_19012017_javna obravnava Zbirno poročilo_odziv na poročilo RCI Zbirno poročilo_pripravaNPUR10012017 Vljudno vas naprošamo, da nam… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS). Sprememba ZGMRS spreminja način določanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana kot glavnemu mestu iz dosedanje omejitve z maksimalno vrednostjo na omejitev v razponu od minimalne do maksimalne vrednosti. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše… Preberi več

Predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv)

Obveščamo vas, da je na straneh Državnega zbora objavljen predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv). S predlogom zakona se ureja institucijo državnega pravobranilstva, njihove pristojnosti in status z večjim poudarkom na preventivni, pogajalski in svetovalni vlogi s ciljem zmanjšati število obravnav na sodiščih. Temeljne rešitve zakona so: ustanovitev državnega odvetništva kot posebnega državnega organa, preimenovanje državnih... Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin

Skupnost občin Slovenije je že posredovala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. V zvezi s tem predlogom je dne 9.1.2017 na MJU potekal prvi usklajevalni sestanek s predstavniki skupnosti in ministrstva (obvestilo o sestanku si lahko preberete na tej povezavi: Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin). Obveščamo vas, da je sedaj... Preberi več

V medresorskem usklajevanju predlog ZVEtL-1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za pravosodje dalo v medresorsko usklajevanje Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (predlog ZVEtL-1), ki ga najdete na tej povezavi. V okviru prvotnega strokovnega usklajevanja, ki je potekalo decembra 2015 je sodelovala tudi SOS, ki je posredovala na takratno besedilo zakona pripombe in… Preberi več

Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog sprememb in dopolnite Zakona o financiranju občin. V ponedeljek, 9.1.2017, je na ministrstvu za javno upravo na to temo potekal sestanek, kjer sta predloge sprememb zakona predstavila državni sekretar, dr. Nejc Brezovar in vodja službe za lokalno samoupravo, dr. Roman Lavtar. Povedala sta, da predlog sprememb sledi analizam... Preberi več

Sestanek z MIZŠ glede izhodišč zakonov s področja vzgoje in izobraževanja

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je v torek, 10.1.2017, potekalo nadaljevanje sestanka z državno sekretarko, dr. Andrejo Barle Lakota, katerega prvi del je bil konec preteklega leta. Na sestanku so bili predstavljeni načrti ministrstva pri noveliranju sistema izobraževanja odraslih. Povedali so, da se bo sprememba zakona nanašal izključno na neformalno izobraževanje odraslih, pomembna novost... Preberi več